Home Lời Chứng Hàng Ngàn Người Hồi Giáo Dâng Cuộc Đời Mình Cho Đấng Christ Tại Bang Kogi

Hàng Ngàn Người Hồi Giáo Dâng Cuộc Đời Mình Cho Đấng Christ Tại Bang Kogi

30 đọc

Khi sự bắt bớ Cơ đốc nhân càng gia tăng ở miền bắc Nigeria, thì rất nhiều người đang cải đạo từ Hồi giáo sang Cơ đốc giáo. Những hình ảnh dưới đây được chụp lại trong một buổi truyền giảng tại bang Kogi, nơi có hơn 2.000 người từng theo đạo Hồi đã dâng cuộc đởi mình cho Chúa Giê-xu Christ.

Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho hội thánh tại Nigeria và còn rất nhiều người chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ. Người Nigeria sẽ được cứu.

“Vậy, nhờ quyền năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng vững mạnh.” (Công vụ 19:20)

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Believersportal.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like