Home Quốc Tế 7 XU HƯỚNG TUYỆT VỜI CỦA CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU NĂM 2019

7 XU HƯỚNG TUYỆT VỜI CỦA CƠ ĐỐC GIÁO TOÀN CẦU NĂM 2019

30 đọc

Có ít người vô thần hơn trên thế giới ngày nay (138 triệu) so với năm 1970 (165 triệu) …

 [FactsandTrends.net] Thay vì đánh giá Cơ đốc giáo dựa trên quan điểm địa phương hoặc thậm chí quốc gia, một điểm có lợi mang tính toàn cầu có thể cung cấp một bức tranh tốt hơn về hiện trạng của đức tin.

Trung tâm nghiên cứu Cơ đốc giáo toàn cầu tại Chủng viện thần học Gordon-Conwell thường xuyên công bố Hiện trạng của Cơ đốc giáo toàn cầu. Đánh giá nghiên cứu và dự đoán của họ cung cấp một bức tranh khích lệ và ngạc nhiên đầy triển vọng về hiện trạng Cơ đốc giáo hiện tại và tương lai.

1. CƠ ĐỐC GIÁO TĂNG TRƯỞNG NHANH HƠN DÂN SỐ.

Trên toàn cầu, Cơ đốc giáo đang phát triển với tỷ lệ 1,27%. Hiện tại, có 2,5 tỷ Cơ đốc nhân trên thế giới. Dân số thế giới có 7,7 tỷ, đang tăng với tỷ lệ 1,20%.

Hồi giáo (1,95%), Sikh (1,66%) và Ấn giáo (1,30%) là những nhóm tôn giáo duy nhất phát triển nhanh hơn Cơ đốc giáo, mặc dù những người theo Chúa Giê-xu đông hơn mọi niềm tin khác và được dự đoán sẽ tiếp tục như vậy ít nhất là đến năm 2050.

2. NGŨ TUẦN VÀ TRUYỀN GIÁO TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT VÀ VẪN ĐANG GIA TĂNG TỐC ĐỘ.

Trong số các nhóm Cơ đốc giáo, Ngũ Tuần (2,26%) và Tin Lành (2,19%) đang phát triển nhanh hơn các nhóm khác.

Cả hai cũng phát triển nhanh hơn so với hai năm trước. Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng của Ngũ Tuần là 2,22% và Tin Lành là 2,12%.

3. NHỮNG NGƯỜI VÔ THẦN ĐÃ VÀ ĐANG ÍT DẦN.

Có ít người vô thần trên thế giới ngày nay (138 triệu) so với năm 1970 (165 triệu).

Kể từ năm 2000, chủ nghĩa vô thần đã khôi phục đôi chút chỉ bằng 0,04%.

Thuyết bất khả tri đã duy trì tốc độ tăng trưởng nhỏ 0,42%. Tuy nhiên, sau khi đạt 716 triệu trong năm nay, dự kiến sẽ giảm xuống dưới 700 triệu vào năm 2050.

4. CƠ ĐỐC GIÁO TĂNG TRƯỞNG TRONG CÁC THÀNH PHỐ, NHƯNG KHÔNG NHANH CHÓNG.

Ngày nay, 1,64 tỷ Cơ đốc nhân sống ở khu vực thành thị, tăng trưởng 1,58% kể từ năm 2000.

Nhưng hơn 55% dân số thế giới sống ở các thành phố và con số này chỉ tiếp tục tăng chứ không giảm.

Dân số đô thị toàn cầu đang tăng với tỷ lệ 2,15%.

5. TRUNG TÂM CƠ ĐỐC GIÁO ĐÃ DI CHUYẾN ĐẾN PHÍA NAM TRÁI ĐẤT.

Năm 1900, số Cơ đốc nhân sống ở châu Âu gấp đôi so với phần còn lại của thế giới cộng lại. Ngày nay, cả Mỹ Latinh và Châu Phi đều có nhiều hơn. Đến năm 2050, số Cơ đốc nhân ở châu Á cũng sẽ vượt qua con số này ở châu Âu.

Hiện tại, Cơ đốc nhân hầu như không phát triển ở châu Âu (tỷ lệ 0,04%) và chỉ cao hơn một chút ở Bắc Mỹ (0,56%).

Châu Đại Dương (0,89) và Châu Mỹ Latinh (1,18%) có tỷ lệ cao hơn một chút, nhưng đức tin đang bùng nổ ở Châu Á (1,89%) và Châu Phi (2,89%).

6. CÁC CƠ ĐỐC NHÂN CÓ NHIỀU CƠ HỘI TRUYỀN GIÁO HƠN.

Đại đa số những người không theo đạo Cơ đốc sống cuộc sống của họ và không bao giờ tương tác với một Cơ đốc nhân, nhưng con số đó đang bị thu hẹp.

Năm 1900, chỉ 5,5% người không theo đạo Cơ đốc biết một Cơ đốc nhân. Ngày nay, con số đó đã tăng lên 18,3%.

Rõ ràng, con số đó vẫn còn quá nhỏ, nhưng tỷ lệ ngày càng tăng cho phép nhiều người không theo đạo Cơ đốc có cơ hội nghe phúc âm từ một người họ biết.

7. TỶ LỆ NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN GIÁO ĐANG BỊ THU HẸP.

Hơn một nửa dân số thế giới vào năm 1900 (54,3%) không được truyền giáo. Tỷ lệ đó tiếp tục thu hẹp, giảm xuống còn 28,4% vào năm 2019.

Tuy nhiên, điều đó vẫn có nghĩa là gần 2,2 tỷ người hiện nay vẫn chưa được truyền giáo.

Dịch: NTKA

Nguồn: Factandtrend.net

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like