Home Lời Chứng Nhà Thờ Công Giáo Tại San Francisco Mỗi Đêm Đều Mở Cửa Cho 225 Người Vô Gia Cư Ngủ Lại

Nhà Thờ Công Giáo Tại San Francisco Mỗi Đêm Đều Mở Cửa Cho 225 Người Vô Gia Cư Ngủ Lại

30 đọc

Vô gia cư là một vấn đề lớn tại hầu hết các khu vực tại Hoa Kì, nhưng một nhà thờ đang góp phần giúp đỡ họ. Nhà thờ Công giáo Boniface tại San Francisco, trong sự hợp tác với dự án Gubbio cung cấp chỗ ngủ cho người vô gia cư từ năm 2004.

Một vài người đang ngủ kia chắc có lẽ đang có một giấc ngủ tuyệt vời nhất họ từng có vì các nhà tế bần không thể khiến họ ngủ sâu vì sợ ăn trộm và các cuộc tấn công. Nhà thờ cung cấp ghế dài cho những người vô gia cư mệt mỏi mà không hỏi han hay yêu cầu tín ngưỡng cũng như không phải điền bất kỳ giấy tờ nào.

Vào buổi sáng của những ngày có buổi nhóm, 1/3 số ghế được sử dụng cho người tham dự trong khi 2/3 số ghế còn lại không bị động đến cho những vị khách đang ngủ. Dự án Gubbio thậm chí đã mời các diễn giả khách mời như Martin Sheen Và Cha Greg Boyle để cung cấp những hướng dẫn và khích lệ những người vô gia cư.

Một người bình luận trên Youtube rằng, “Đây thực sự là Hội thánh”… Các nhà thờ khác, chẳng hạn như Nhà thờ Beth Emmanuel tại Ontario, Canada và một vài nhà thờ ở New Jersey, và ít nhất một chính quyền địa phương ở Thác Niagara, đang theo gương của Nhà thờ Boniface.

Tuy nhiên, có một ví dụ thậm chí còn lớn hơn được thấy ở đây. Chúa không muốn con dân Ngài đến Hội thánh chỉ vì Đức Thánh Linh mà quên đi nhu cầu vật chất của những người xung quanh. Ngài cho các sứ đồ cho hơn 5000 người ăn, chữa lành bệnh tật và tật nguyền, dạy chúng ta phải bố thí người nghèo, học cách mục vụ nhu cầu vật chất của người khác.

Hội thánh Tân Ước đầu tiên đã tích cực trong việc giảm bớt gánh nặng vật chất cho người nghèo. Tuy nhiên, dường như chúng ta đã đánh mất khái niệm trong thời hiện đại – giáo dục tập trung vào việc đón nhận nhiều hơn là cho đi.

Chúa hi vọng con dân của Ngài giúp đỡ người nghèo thông qua Hội thánh. Boniface cho Cơ đốc nhân thấy được một minh chứng về điều các tín đồ có thể làm.

Dịch: Trường Vinh

Nguồn: Story.crossmap.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like