Home Tin tức Lịch Sử Hội Thánh Được Làm Nên Trước Mắt Chúng Ta: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Viết Lên Trang Sử, Khẳng Định Những Tiêu Chuẩn Kinh Thánh về Tính Dục

Lịch Sử Hội Thánh Được Làm Nên Trước Mắt Chúng Ta: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Viết Lên Trang Sử, Khẳng Định Những Tiêu Chuẩn Kinh Thánh về Tính Dục

by Van Anh
30 đọc

Lịch sử hội thánh trải qua 2 thiên niên – 2000 năm trải nghiệm. Trọng lượng của lịch sử hội thánh thật nặng và cũng khiêm tốn. Nhìn trong ánh sáng đó, xếp một sự việc vào hàng lịch sử quả thật là một sự kiện lớn. Sự kiện như thế đã xảy ra trong 7 ngày vừa qua.

Tại St. Louis Missouri, Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp đã nhóm nhau lại trong một Hội Đồng Chung đặc biệt để trả lời những vấn đề không thể tránh tập trung trong cuộc cách mạng giới tính và LGBTQ (LGBTQ=‎ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer), hay vấn đề đồng giới tính nữ, đồng giới tính nam, lưỡng tính, chuyển giới tính và giới tính lạ thường. Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp là hệ phái Tin Lành lớn cuối cùng vẫn chưa đầu hàng trước cuộc cách mạng giới tính nầy. Hội thánh lâu nay đã đau đớn quằn quại vì vấn đề nầy, nhiều người trong nhà thờ đang ủng hộ cho thái độ chịu thua, trong khi số đông những người thủ cựu mong manh vẫn còn giữ sự dạy dỗ chính thống về hôn nhân và tính dục.

Một sự bế tắc đã nhấn chìm hội thánh từ năm 1970, vì những người phóng khoáng đang thúc hối để đồng tính luyến ái được hoàn toàn chấp nhận và bình thường hóa và toàn bộ luân lý của những người đi theo đồng giới tính nữ, đồng giới tính nam, lưỡng tính, chuyển giới tính và giới tính lạ thường – họ đòi phong chức cho tăng lữ đồng tính luyến ái, cho phép hôn nhân đồng tính và thậm chí bầu chọn những giám mục đồng tính. Nhưng những người đầu óc phóng túng trong Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp đã vỡ mộng trong cố gắng nầy – và lý do đang được sáng tỏ.

Bất chấp quan niệm phóng khoáng thần học cơ bản, Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp đã làm nên lịch sử tuần lễ vừa qua trong sự duy trì đạo đức của Kinh Thánh về luân lý tình dục. Đại Hội xác nhận những chuẩn mực Kinh Thánh về hôn nhân như là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ và bác bỏ cuộc cách mạng đồng giới tính nữ, đồng giới tính nam, lưỡng tính, chuyển giới tính và giới tính lạ thường. Đây là điều chưa từng có, nhưng lịch sử đã viết lên. Một dòng chính của hệ phái Tin Lành từ lâu được xem là có khuynh hướng phóng khoáng về mặt thần học đã đánh bại lực lượng LGBTQ hùng hậu và khẳng định quan điểm của Kinh Thánh về hôn nhân và tính dục. Điều nầy đáng được chúng ta quan tâm.

Cho dù Hội Thánh Giám Lý bắt đầu vào thế kỷ 18 với sự giảng dạy của John và Charles Wesley, UMC hay Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp với tư cách một hệ phái, chỉ có chừng 50 năm trở lại đây. Vào năm 1968, Hội Thánh Giám Lý và Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Anh Em đã hợp lại và thành lập Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp (UMC). Nhìn chung, cho dù được đặc trưng như là một hệ phái Tin Lành phóng khoáng, Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp cũng bao gồm một đại diện lớn của những người Giám Lý cổ điển trung thành với truyền thống Cơ đốc giáo – nhiều người trong những người Giám Lý ấy có thể được xem là những người theo Phúc Âm truyền thống đúng nghĩa.

Những thành viên thủ cựu ấy từ lâu nay đã kêu gọi Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp hãy quay về với cội nguồn lịch sử, truyền giáo của Giám Lý. Để đánh thức quan niệm phóng khoáng trong vòng những hệ phái thuộc dòng chính, những nhà truyền giảng Phúc Âm trong Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp đã thành lập Phong Trào Phúc Âm, nhằm cổ súy cho thần học truyền thống và chính thống, khích lệ công việc truyền giáo và chống lại sự từ bỏ đạo đức theo Kinh Thánh.

Khi cuộc cách mạng giới tính tấn công và chiếm lấy nhiều hệ phái Tin Lành dòng chính, thì Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp vẫn giữ được nền tảng của mình. Những người theo truyền thống trung tín trong hội thánh không lay chuyển; họ kiên trì với những người lãnh đạo có lòng tin quyết lúc nỗ lực ngăn chặn ngọn sóng triều của chủ nghĩa thế tục và thần học phóng khoáng. Trên hết, những lãnh đạo đi theo truyền thống trong Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp nhận được sự khích lệ khi hệ phái Giám Lý mở rộng thành viên mình đến những hội thánh quốc tế ở Châu Phi và Châu Á – những hội thánh nầy vẫn trung tín với quan điểm tính dục theo truyền thống của Kinh Thánh. Thật vậy, những thập niên vừa qua, phát triển của Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp đa số là từ những hội thánh Giám Lý ở nước ngoài. Do đó, khi hệ phái Giám Lý nhóm lại 4 năm một lần để dự Đại Hội, thì những người theo truyền thống vui mừng vì có thêm nhiều đại diện hơn, vì nhiều đại biểu đến từ những nơi như Châu Phi và Philippines.

Những người phóng túng đã thấy chữ viết trên tường – họ hiểu là giáo hội Giám Lý đang hướng lòng về một thần học theo truyền thống và đạo đức theo Kinh Thánh. Như thế, những người theo chủ nghĩa phóng túng, đã đấu tranh để Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp chấp nhận nghị trình vấn đề đồng giới tính nữ, đồng giới tính nam, lưỡng tính, chuyển giới tính và giới tính lạ thường (LGBTQ), hiểu rằng những hy vọng thành công của họ đã tan biến theo năm tháng. Những người lãnh đạo đi theo phái phóng túng trong vòng Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp biết họ phải nhanh chóng làm áp lực để có được một sự bầu phiếu về việc nầy, vì thế đã có Đại Hội đặc biệt vào năm 2019.

Sự đối đầu ở Missouri xuất phát từ một chuỗi tranh luận lâu dài ở mỗi Đại Hội kể từ năm 1972. Trong 47 năm qua, những người theo phái phóng túng đã đấu tranh để thoát ra khỏi sự dạy dỗ chính thức của Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp qua Sách Giáo Luật. Giáo luật lịch sử của hệ phái Giám Lý khẳng định rằng “những người tự nhận mình đồng tính luyến ái sẽ không được phong chức mục sư, cho dẫu ai cũng nhìn nhận rằng mọi con người đều là những cá thể có giá trị thiêng liêng, được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời”. Giáo luật cũng đề cao hôn nhân với tư cách là sự kết hợp của một người nam và một người nữ, và nêu rõ rằng “đi theo đồng tính luyến ai là không phù hợp với sự dạy dỗ của đốc giáo”.

Cho dù điều lệ của giáo hội rất rõ ràng, nhóm người phóng túng trong Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp vẫn liên tục thách thức, bất chấp. Những vị mục sư chống đối đã chấp nhận đồng giới tính nữ, đồng giới tính nam, lưỡng tính, chuyển giới tính và giới tính lạ thường và làm lễ hôn phối cho những người đồng tính trong nhà thờ của họ. Những vị mục sư đồng tính phục vụ trên tòa giảng và một đại hội của Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp được một giám mục đồng tính tổ chức – họ làm tất cả, bất chấp điều luật của Giáo Hội.

Một căn nhà mà bị chia rẽ thì không thể tồn tại. Việc thực hành sống đạo không thể đi ngược lại giáo lý chính thức của giáo hội. Giáo lý và hành đạo không đi đôi sẽ làm diệt vong bất kỳ hệ phái nào. Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp thật đã đứng ở một ngã rẽ và hoặc phải đi theo đường nầy hay theo đường kia – một quyết định chắc chắn có thể dẫn đến một sự chia rẽ rộng lớn trong Giáo Hội và do đó, sẽ khiến hệ phái Giám Lý bị phân đôi. Sau quyết định vừa qua trong Đại Hội 2019, Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp có thể sẽ phải chịu sự phân hai, những người theo truyền thống và những người theo phóng túng, nhóm người theo truyền thống tiếp tục đứng trong hàng ngũ Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp còn những người theo phóng túng sẽ thành lập một hệ phái mới theo quan điểm cách mạng giới tính.

Khi đến với Đại Hội, các đại biểu đứng trước 3 đề nghị: Chọn theo nhóm phóng túng, chọn theo nhóm truyền thống hoặc chọn đứng ở giữa. Chọn lựa đứng ở giữa được biết như là phương án “Một Giáo Hội Duy Nhất,“ khuếch trương sự ủng hộ mạnh mẽ của các giám mục trong Giáo Hội. Đề bạt ra một chọn lựa ở hội thánh địa phương, để các hội đồng giáo sở được tự mình quyết định đi theo hướng nào.

Chọn lựa đứng giữa sự không hợp lý và đi ra ngoài nguyên tắc là để cho các giám mục tùy ý trong việc hy sinh đạo đức và giáo lý trong sáng để Giáo Hội có được sự hiệp nhất. Phương án “Một Giáo Hội Duy Nhất“ đã để cho xác quyết thần học phải chịu thua vì quan niệm về giáo hội học yếu đuối và được định nghĩa một cách lỏng lẻo.

Ngoài ra, có 93 hiệu trưởng của những viện thần học Giám Lý xin Đại Hội gia nhập vào cuộc cách mạng giới tính. Những vị giám đốc nầy đại diện cho những trường đại học như Duke, Boston University, Emory, và American University ở Washington D.C. Họ yêu cầu chọn đứng theo nhóm của phái phóng túng.

Thế là những đường ranh chiến trận đã được vẽ ra. Nhóm phóng túng và nhóm truyền thống sắp xếp lực lượng của mình, đếm phiếu, viết bài, giảng các bài giảng và thân hành đến St. Louis tham dự một giờ phút quyết định lịch sử cho tương lai của hệ phái Tin Lành lớn thứ hai của nước Mỹ.

Kết quả việc bỏ phiếu không những chỉ bác bỏ chọn lựa theo nhóm phóng túng, mà còn đánh đổ cả phương án “Một Giáo Hội Duy Nhất“ nữa. Đại Hội đã duy trì được giáo lý truyền thống của Hội Thánh về tính dục và hôn nhân. Mặc dù vậy, kết quả của việc bầu phiếu rất gần – 438 so với 384, hay 53% so với 47%. Các con số nầy cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong vòng Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp.

Quyết định đã xong và không quay trở lại được nữa. Sự chia rẽ vẫn mãi là chia rẽ. Những bất đồng về thần học hoành hành Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp bấy lâu đã sôi sục những ngày vừa qua tại St. Louis và kết quả chắc chắn sẽ dẫn đến sự chia đôi hệ phái Giám Lý toàn cầu. Hai phía đối kháng nhau trong cuộc tranh cãi nầy khẳng định những giáo lý khác nhau chứ không chỉ là những khải tượng khác nhau trong phái Giám Lý.

Có lẽ quyết định quan trọng nhất mà Đại Hội đã làm, đó là bác bỏ chọn lựa đứng ở giữa. Mặc dù rất nhiều giám mục Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp yêu cầu đi theo phương án “Một Giáo Hội Duy Nhất,“ các đại biểu đã quyết định rằng sự hiệp một trả giá bằng giáo lý ấy chẳng phải là sự hiệp một – nếu hội thánh không đại diện cho một giáo lý thống nhất và rõ ràng về một điều căn bản như tính chất đạo đức của giới tính thì đó chẳng phải là hội thánh. Hội thánh không thể đại diện như là một thân thể được hiệp nhất bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế, nếu phân nửa số người trong đó duy trì quan điểm tính dục truyền thống trong khi phân nửa còn lại gia nhập vào cuộc cách mạng giới tính. Biểu quyết của Đại Hội khiến cho nhiều người được vững tin và được thêm sức. Nó nói lên một thông điệp rõ ràng, rằng Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp sẽ không gia nhập vào cuộc cách mạng giới tính.

Nhìn chung Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp vẫn là một hệ phái phóng khoáng, nhưng điều nầy có thể sẽ thay đổi khi những gợn sóng đến từ quyết định nầy lan ra. Nhất là, mỗi giáo sở sẽ phải quyết định mình chọn đường nào. Sức mạnh của cuộc sống hiện đại và các trào lưu của chủ nghĩa thế tục đã càn quét nhiều nhà thờ cũng như nhiều hệ phái. Dù vậy, Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp đã vạch lằn ranh trên cát và cương quyết không thỏa hiệp về đạo đức tính dục. Và như thế, phần lịch sử những ngày vừa qua được viết lên, đó là không những một hệ phái dòng chính đã khước từ không gia nhập trào lưu giới tính mà còn là một hệ phái mà tương lai, sẽ quay về với di sản rao truyền Phúc Âm và những cội nguồn thần học châm rễ từ những con người như John và Charles Wesley.

Biểu quyết của Đại Hội đã khiến cho cả Giáo Hội Giám Lý ngạc nhiên, sửng sờ. Nó phủ nhận sự khôn ngoan của thế tục vốn luôn mong muốn rằng tất cả các hội thánh phải nhảy theo điệu nhạc của cách mạng tính dục. Đã từ lâu có nhiều hệ phái đã để cho thần học chịu khuất phục để phù hợp với trào lưu văn hóa. Những hội thánh ấy hiện đang giãy chết – còn những hội thánh đang phát triển là những hội thánh nắm chặt lấy những điều dạy dỗ và cảnh báo  rõ ràng của Kinh Thánh.

Không nhà thờ hoặc giáo hội nào có thể chuyển động theo hai hướng trái nghịch nhau trong cùng một lúc. Trung thành với thần học khiến ta không thể hòa lẫn với sự đầu hàng trào lưu văn hóa. Một cái phải chịu nhường bước. Những ngày vừa qua, Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp đã đứng trên tư thế thẩm quyền của Kinh Thánh. Lịch sử đã được viết lên và phút giây hiếm hoi ấy đã đem lại niềm hy vọng cho tất cả những Cơ đốc nhân sống theo lời Chúa.

Dịch: Ân Điển

Nguồn: Albertmohler.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like