Home Dưỡng Linh Đời Sống Được Biến Đổi Nhờ Mang Lấy Tâm Trí Mới

Đời Sống Được Biến Đổi Nhờ Mang Lấy Tâm Trí Mới

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Bxumed0N3LU

Chúng ta đều mong muốn Chúa cất khỏi chúng ta mọi nan đề, bệnh tật, đau khổ và buồn phiền. Nhưng Chúa lại muốn thay đổi tấm lòng bạn hơn là hoàn cảnh của bạn. Ngài muốn hành động trên bạn trước bởi sự biến đổi sẽ không diễn ra trong đời sống bạn đến chừng nào bạn mang lấy một tâm trí mới, cách nhìn nhận mới về mọi thứ trong đời sống bạn.

1. Hãy kiểm soát suy nghĩ trước khi suy nghĩ kiểm soát cuộc đời mình.

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”Rô-ma 12:2 (BTT)

Suy nghĩ của bạn có tầm ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ trên đời sống bạn. Giả dụ, trong quá trình trưởng thành, bạn có thể chấp nhận việc ai đó nói với bạn rằng bạn không có giá trị. Dù điều đó không đúng, suy nghĩ đó cũng vô tình hình thành nếp sống khép kín của bạn khi bạn chấp nhận suy nghĩ đó. Chính vì vậy, từ việc thay đổi cách suy nghĩ, bạn thay đổi quan điểm về cuộc sống; thay đổi quan điểm về cuộc sống, bạn thay đổi cách bạn hành động trên đời sống mình.

Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi điều gì trong đời sống mà bạn thật sự nghiêm túc về sự thay đổi, bạn không tìm cách kháng cự lại điều đó, bạn thay thế nó. Vậy làm sao để thay thế cách bạn suy nghĩ? “Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh.”Rô-ma 8:5 (BTT)Chú tâm vào Thánh Linh” – Hãy cầu xin Đức Thánh Linh đặt để những suy nghĩ tích cực trong tâm trí bạn.

2. Kiểm soát tâm trí bạn vì tâm trí chính là chiến trường chống lại tội lỗi.

Mọi cám dỗ diễn ra trong tâm trí. Phao-lô nói trong Rô-ma 7:22-23 (BHĐ) – “Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi.”

Một trong những lý do khiến tâm trí bạn mệt mỏi là bởi vì có một trận chiến diễn ra trong tâm trí bạn suốt 24 giờ mỗi ngày. Bạn trở nên suy nhược bởi vì cường độ của trận chiến trong tâm trí bạn rất mãnh liệt. Hãy tỉnh thức vì ma quỷ như sư tử rống không ngừng rình rập tâm trí bạn và biến suy nghĩ của bạn thành phương tiện khiến bạn phạm tội.

3. Kiểm soát tâm trí cũng là chìa khóa dẫn đến sự bình an và vui vẻ.

Một tâm trí thiếu kiểm soát làm cho căng thẳng. Một tâm trí được kiểm soát khiến cho bình an. Một tâm trí thiếu kiểm soát dẫn đến xung đột. Một tâm trí được kiểm soát đem lại sự tự tin. Khi bạn không cố gắng kiểm soát tâm trí và những thứ tiếp cận tâm trí bạn, bạn sẽ trải qua áp lực khủng khiếp trong đời sống. Nhưng một tâm trí được kiểm soát thêm bạn sức mạnh, an ninh và sự bình an.

“Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an.” – Rô-ma 8:6 (BHĐ)

Bạn đặt trong tâm trí mình những điều gì để được đẹp lòng Chúa? Bạn để những điều gì trong đầu khiến Chúa buồn lòng? Làm sao để có thể kiểm soát tâm trí mình? Kinh Thánh có vai trò gì trong việc giúp bạn kiểm soát tâm trí bạn?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“ Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đoạt lấy con để con không còn bị chi phối xác thịt mà sống theo luật của Thánh Linh. Xin Chúa đổi mới tâm trí con và khiến con vững vàng trước mọi hoạn nạn thử thách trong cuộc sống. Xin Thánh Linh Ngài đặt để trong con những suy nghĩ tốt lành và đẹp ý Chúa. Xin mở mang tâm trí con trong Lời Ngài để lời Chúa soi sáng con trên mọi nẻo đường. Con tin rằng Chúa không muốn con có bất kì suy nghĩ tiêu cực về bản thân con chi phối con vì Ngài đã cứu con và dùng tình yêu đời đời mà yêu con. Con được trở nên giá trị nhờ tình yêu thương của Chúa. Trọn cả linh hồn và tâm trí con ca ngợi Chúa.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

Biên tập: H.U.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like