Home Dưỡng Linh Niềm Vui Về Đức Giê-Hô-Va

Niềm Vui Về Đức Giê-Hô-Va

by Heidi Baker
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/VZ9mKP65-Nk

Hê-bơ-rơ 12:1-3(BHĐ) chép rằng: “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng.”

Đức Chúa Giê-xu được thúc đẩy bởi động cơ lạ lùng khi Ngài chịu đau đớn trên thập tự giá. Nếu đọc phân đoạn trên, chúng ta thấy được động cơ ấy chính là niềm vui. Nếu Ngài cần niềm vui đó để vui chịu những gì Đức Chúa Trời sai Ngài làm, chúng ta cũng cần niềm vui cũng một thể ấy.

Con đường dẫn đến sự vui vẻ đó là gì? Kinh Thánh thể hiện khá rõ trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6 “Anh em đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó.” (BTT)

Vô số Cơ đốc nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau đạt được một cấp độ mới của niềm vui qua sự khốn khó hoặc ngay trong sự khốn khó mà họ trải qua. Niềm vui không xảy ra khi sự khốn khó đã kết thúc. Sự khốn khó không bớt đi, hay tạm ngưng. Sự vui vẻ ở “ngay khi” sự khốn khó đang diễn ra. Chính vì vậy mà điều này trở nên thật kỳ diệu.

Nếu không có sự khốn khó, ta không nhận được sự vui vẻ ở trên. Càng chịu khổ, bạn càng mau chóng tìm được sự vui vẻ. Chúng ta nhận thấy điều này khá đúng trong cuộc sống mình. Thỉnh thoảng, trong những lúc sự khốn khó lên cao nhất, ta cảm nhận được niềm vui lớn nhất và kinh nghiệm được mối tương giao ngọt ngào nhất với Cứu Chúa Giê-xu và với nhau.

Chúng ta được thúc đẩy bởi sự vui vẻ. Đó là động lực cho đời sống chúng ta. Vì vậy mà Kinh Thánh tuyên bố trong Nê-hê-mi 8:10 (BHĐ), rằng: “…vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em.”

Thật vậy, chúng ta nhận được điều đó rồi.

Bạn đã kinh nghiệm được sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của bạn chưa?

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Con tạ ơn Chúa Giê-xu vì tình yêu quá lớn lao đến đỗi Ngài vui chịu sự đau đớn để chúng con được cứu, được trở về làm con cái của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúa ôi, con bước theo Ngài được vui vẻ trong sự khốn khó vì sự vui vẻ về Chúa là sức mạnh của con. Con tin vào sự nâng đỡ của Ngài trước mọi hoạn nạn xảy ra trong đời sống con vì chương trình mà Ngài hoạch định cho con là chương trình bình an chứ không phải tai họa. Con nhận biết được niềm vui trong Ngài vì Ngài đã ban cho con rồi. Xin Chúa tiếp tục dẫn lối và giúp con trong sự yếu đuối của con.

Trong danh Chúa Giê-xu Christ con cầu nguyện. Amen!”

Biên dịch: H.U

Nguồn: Heidi Baker

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like