Home Uncategorized Hãy Để Chúa Jesus Làm Vơi Gánh Nặng của Bạn

Hãy Để Chúa Jesus Làm Vơi Gánh Nặng của Bạn

by Debbie Thủy
30 đọc

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11: 28-30)

Tôi không biết gánh nặng bạn đang mang là gì. Tôi không biết điều gì đè nặng tâm hồn bạn. Nhưng tôi biết câu trả lời.

Chúa Jesus phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11: 28-30)

Tôi đã không hiểu được câu Kinh Thánh đó trong suốt nhiều năm, vì tôi không biết cái ách là gì. Khi Chúa Jesus nói: “Hãy gánh lấy ách của Ta”, tôi có cảm tưởng như Ngài sẽ bắt tôi phải đối diện với một vấn đề gì đó. Con đã mang gánh nặng quá đủ rồi Chúa ơi. Con không cần nhận lấy những nan đề của Ngài nữa.

Cái ách thật ra là một miếng gỗ có hai vòng cung tròng vào cổ của gia súc để chúng kéo xe.

Tác dụng của một cái ách là làm giảm đi phân nửa sức nặng. Không có cái ách, một con bò phải một mình kéo toàn bộ sức nặng. Nhưng nếu hai con mang ách vào cùng kéo, thì sức nặng mỗi con kéo chỉ còn một nửa.

Khi Chúa Jesus nói hãy mang lấy ách của Ngài, Ngài không định nói Ngài sẽ chất thêm gánh nặng trên bạn. Chúa Jesus không có gánh nặng nào! Ngài thật sự muốn nói Ngài sẽ chia sớt gánh nặng, nan đề với bạn. Ngài sẽ lấy đi những sự lo âu căng thẳng và cùng mang với bạn.

Tuyệt vời!

Ngài dùng ba động từ trong câu này: đến, học, mang lấy. Chúa Jesus phán: “Hãy đến cùng ta. Hãy hợp sức với Ta. Rồi học xem Ta thực hiện như thế nào. Hãy mang lấy gánh nhẹ hơn. Điều đó sẽ làm con giảm bớt căng thẳng lo âu. Điều đó sẽ khiến con dễ dàng định hướng.”

Khi bạn mang ách chung với Đấng Christ, bạn đi với Ngài. Bạn di chuyển cùng hướng với Ngài ở cùng một tốc độ. Và bạn di chuyển đúng hướng và đúng tốc độ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Chúa biết những gánh nặng, những lo âu căng thẳng của con, xin giúp con biết mở lòng để đón nhận sự giúp đỡ của ai đó muốn cùng mang lấy gánh nặng với con. Xin giúp con cũng sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho người khác như Ngài đã vì con gánh mọi buồn bực căng thẳng của con, hầu cho con được yên nghỉ trong Ngài.

Mục Sư Rick Warren

 

Bình Luận:

You may also like