Home Lời Chứng Một Người Tị Nạn I-rắc Bị Mù Học Thuộc Lòng 87 Chương Trong Kinh Thánh

Một Người Tị Nạn I-rắc Bị Mù Học Thuộc Lòng 87 Chương Trong Kinh Thánh

30 đọc

“Fadhil là một người không có gì nổi bật theo cách nhìn của thế gian. Nhưng Chúa không chọn cách bày tỏ chính mình Ngài qua những người mạnh mẽ, quyền lực hay giàu có. Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua những người nghèo và khiêm nhường. Ở trong căn nhà nhỏ, khiếm tốn này và phủ đầy sự hiện diện vĩ đại khi Lời Chúa đầy dẫy căn phòng… đây là một kinh nghiệm tuyệt vời.”–Hội viên Leading the Way Ron Hughes

Sau khi nhóm Leading the Way tiếp theo phân phát một trong những thiết bị nghe Kinh Thánh chạy bằng năng lượng mặt trời của họ đến với người tị nạn I-rắc bị mù, họ ngạc nhiên khi biết ông ấy dùng thiết bị này để học thuộc lòng 87 chương Kinh Thánh.

Mỗi ngày trong căn nhà khiêm tốn của mình ở Amman, Jordan, Fadhil cầm thiết bị này trong tay và dầm thấm trong lời của Chúa.

Một số hội viên Leading the Way thấy mình nhỏ bé vô cùng khi đến thăm Fidhil tại nhà riêng khi ông trích dẫn Kinh Thánh từ chương này đến chương khác:

“Điều này đã cáo trách chúng tôi, bởi vì với chúng tôi chỉ học thuộc lòng một vài câu Kinh Thánh. Nhưng ông ấy học thuộc lòng cả chương. Ông suy gẫm lời Chúa ngày này qua ngày khác,” hội viên David Bottoms nói.

“Khi có người trong nhóm Leading the Way đưa cho máy nghe Kinh Thánh và sứ điệp của Tiến sĩ Youssef, ông rất vui khi nhận được thiết bị này và mỗi ngày ông đều nghe Lời Chúa.”

Hội viên Ron Hughes nói thêm: “Fadhil là một người không có gì nổi bật theo cách nhìn của thế gian. Nhưng Chúa không chọn cách bày tỏ chính mình Ngài qua những người mạnh mẽ, quyền lực hay giàu có. Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua những người nghèo và khiêm nhường. Ở trong căn nhà nhỏ, khiêm tốn này và phủ đầy sự hiện diện vĩ đại khi Lời Chúa đầy dẫy căn phòng… đây là một kinh nghiệm tuyệt vời.”

“Khải tượng của Leading the Way là thông qua thiết bị phát thanh sẽ thay đổi tấm lòng, tâm trí và tôn vinh Chúa trên mảnh đất Trung Đông là một phần của thế giới đang đói khát tình yêu của Chúa.”

 

Dịch: Puih Nấu

Nguồn: Breakingchristiannews.com

Bình Luận:

You may also like