Home Thánh Kinh Hàng Ngày Lời Khuyên Từ Người Khôn Ngoan Nhất

Lời Khuyên Từ Người Khôn Ngoan Nhất

by Debbie Thủy
30 đọc

Tôi có mọi thứ mà nhiều người trong quý vị đang tìm. Tôi có quyền lực, có nhiều vàng, nhiều vợ, và nhiều trò vui.

Tôi là Vua Sa-lô-môn, người được mệnh danh là khôn ngoan, tri thức hơn hết thảy những người trước tôi.

Tôi chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chằng cấm điều gì lòng mình yêu thích. Tôi thiết kế, xây dựng và trồng trọt. Tôi làm văn, thơ bình luận về mọi vật. Danh tiếng tôi đồn ra khắp các nước, từ muôn nơi người ta kéo đến để học tôi.

Nhưng cho dù có cực nhọc tìm kiếm tôi cũng chẳng thể hiểu hết được mọi việc trên đất này.

Tôi chẳng thể nắn vật gì Đức Chúa Trời khiến cong thành thẳng được, chẳng thể ngừng mặt trời mọc hay lặn. Chẳng thể hiểu vì sao nước mọi sông đều đổ về biển song không hề làm đầy biển.

Con người lọt khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào thì ngày trở về đất cũng trần truồng thể ấy, đâu có mang theo được gì, vậy sao người ta vật vã làm giầu, chịu nhiều lao khổ, gây bao đau đớn, phiền lão cho mình và người khác. Có kẻ lòng đầy hung ác, điên cuồng tìm lợi riêng mình phá hủy nhiều sự lành để rồi luôn phải sống trong sự bất an, sợ hãi.

Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc, kẻ tham của cải chẳng hề chán về hoa lợi, người ta lao khổ vì miệng mình nhưng chẳng bao giờ được thỏa mãn.

Của cải của tôi, rượu của tôi và nhiều người vợ của tôi đã hủy hoại cuộc đời tôi.

Tri thức của tôi cũng không giúp tôi kiểm soát được cuộc sống của mình, tôi không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi vào ngày mai.

Đức Chúa Trời sáng tạo muôn loài vạn vật từ ban đầu đến cuối cùng. Ngài sắp đặt và định kỳ cho từng tạo vật, nó tốt lành trong đúng thời điểm của nó. Con người chẳng thể thêm hay bớt gì được, chẳng có gì mới ở dưới trời, tất cả đã có từ trước vô cùng.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên tất cả để dành cho con người, Ngài tạo nên con người là ngay thẳng, tốt lành. Nhưng con người dùng ý chí tự do mà Ngài ban cho để tìm kiếm nhiều mưu kế. Con người phá hủy thiên nhiên, phá hủy môi trường, phá hủy mọi tạo vật mà Chúa dành cho mình. Con người giết lẫn nhau và tự giết chính mình.

Con người bị khốn khổ bởi chính tội lỗi mình.

Vậy, hỡi bạn thân mến! hãy nghe lời khuyên của tôi, lời khuyên của một người đã từng có mọi điều giầu có, quyền lực, khôn ngoan, tri thức.. nhưng không có hạnh phúc

Trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng hãy sống thỏa lòng, vui hưởng những gì Đức Chúa Trời ban cho mình. Chăm chỉ làm việc lành như cơ hội để rèn tập tâm tánh.

Hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa và kính sợ Ngài bởi đến một ngày tất cả sẽ về chung một chỗ, dù giầu hay nghèo, cao sang hay thấp hèn, tất cả đều đi đến nơi ở đời đời của mình. Bụi tro trở về đất, tâm linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban nó. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mọi công việc của bạn, dù là việc kín dấu hơn hết, việc lành hay việc ác đều được sáng tỏ. Mỗi người sẽ nhận phần thưởng mình hoặc hình phạt mình tùy theo những gì mình đã làm.

Vậy, hãy tìm kiếm Chúa để được sống một cuộc đời ý nghĩa, đó là sự đầu tư khôn ngoan cho cõi đời đời của bạn.

Chúa yêu bạn.

Debbie Thủy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like