Home Tin Lành LIỆU CHÚA CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG CỦA TÔI KHÔNG?

LIỆU CHÚA CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG CỦA TÔI KHÔNG?

by Debbie Thủy
30 đọc

CÂU HỎI: Tôi vừa ra tù vài tháng trước nhưng tôi lại không mong chờ điều đó. Vợ tôi đã bỏ tôi. Gia đình của tôi cũng không muốn làm gì cùng tôi, và do đó tôi sợ rằng tôi sẽ chỉ chọn cách cuối cùng là làm y như trước và rồi tôi sẽ quay trở về nơi ban đầu. Liệu Chúa có cách nào giúp được tôi không?

TRẢ LỜI: Chúa không chỉ có thể giúp bạn – mà Ngài còn mong muốn giúp bạn nữa! Bạn có thể thờ ơ với Ngài cả cuộc đời này – nhưng Cha sẽ mãi không bao giờ quên bạn. Thực tế, sự phát hiện vĩ đại nhất mà bạn từng khám phá ra: Đó là Đức Chúa Trời yêu bạn. Bằng một lời cầu nguyện đơn giản với đức tin xin Chúa bước vào cuộc đời bạn ngay ngày hôm nay.

Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn như thế nào đây? Đầu tiên, Ngài sẽ ban cho bạn một mục đích để sống. Ngay giờ này bạn chắc không có điều gì để trông mong vào điều đó. Nhưng khi chúng ta dâng đời sống mình lên cho Đấng Christ, chúng ta sẽ biết chúng ta không bao giờ một mình, bởi vì Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta cũng sẽ tìm được mục đích sống mới trong cuộc đời mình: sống cho Chúa và làm theo ý muốn của Chúa, thay vì sống theo ý riêng của bản thân.

Và Chúa Ngài cũng sẽ ban cho bạn sức lực mới để sống một cuộc sống mới. Bạn thấy đấy, khi chúng ta đến với Chúa và dâng đời sống mình cho Ngài. Thì bởi Đức Thánh Linh mà Chúa hiện diện trong chúng ta. Và bởi Ngài sống trong chúng ta, nên chúng ta sẽ không phải một mình chiến đấu với cuộc sống và những cám dỗ của đời này. Thay vào đó, chúng ta sẽ ăn năn với Chúa và xin Chúa giúp đỡ chúng ta – và Ngài sẽ làm như vậy. Kinh Thánh chép: “Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta.” (Rô-ma 8:26)

Cuối cùng, Chúa sẽ ban cho bạn gia đình mới. Mọi anh em trong Chúa sẽ là anh em trai, chị em gái bạn trong Đấng Christ, và họ có thể giúp đỡ bạn, khích lệ bạn. Sau này, Mục sự sẽ giới thiệu bạn đến một Hội Thánh địa phương, là nơi mà sẽ có những chấp sự đặc biệt sẽ giúp đỡ giải cứu những người mới ra tù.

Hãy dâng đời sống bạn lên cho Chúa ngay ngày hôm nay.

Bettina Nguyễn dịch

Billy Graham.

Bình Luận:

You may also like