Cô-lô-se 1:16-17 ~ “Vì MUÔN VẬT ĐÃ ĐƯỢC DỰNG NÊN TRONG NGÀI, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và MUÔN VẬT ĐỨNG VỮNG TRONG NGÀI.”

Theo khoa học hiện đại, thì các khoa học gia đều đồng ý rằng vũ trụ nầy thành hình từ một “vụ nổ” đầu tiên được mọi người đồng ý với tên gọi là The Big Bang hay Vụ Nổ Lớn.

TRƯỚC VỤ NỔ LỚN CÓ VẬT GÌ CHĂNG?

Theo sự suy nghĩ thông thường, thì một vụ nổ lớn như vậy TRƯỚC TIÊN phải có một cái KHỐI LỚN có thể chất nào đó to lớn bằng hàng tỉ tỉ cái mặt trời gom lại, với độ nóng sôi sục đến mức độ nổ tung tạo ra một sức mạnh lớn lao khủng khiếp khiến cho hàng tỉ tỉ mặt trời VĂNG ĐI TỨ PHÍA với một TỐC LỰC nhanh bằng vận tốc của ánh sáng! Những trường hợp tương tự nhưng nhỏ hơn đã từng xảy ra, được gọi là SUPERNOVA (siêu tân linh), do một ngôi sao (hay mặt trời) bị sụm xuống (collapsed) rồi nổ tung khiến cho những mảnh vụn nặng như sắt, thép, đồng, chì… văng ra và bay đi khắp vũ trụ, những mãnh rơi xuống trái đất của chúng ta được gọi là “sao băng” (meteors).

Nhưng phía trước Vụ Nổ Lớn nầy, ngay từ giây phút đầu tiên, thì không có khối thể chất vĩ đại nào hiện hữu. Dù vậy, Vụ Nổ Lớn nầy đã xảy ra! Phần lớn các khoa học gia đã chấp nhận sự kiện nầy vì có nhiều bằng cớ khoa học hợp lý chứng minh, dù không ai biết rõ từ đâu mà thể chất quá nhiều của vũ trụ nầy lại có thể xuất hiện một cách thình lình từ một cái gì gần như là “vô hình” trước đó.

Vì người ta tin rằng “phải có thể chất mới sinh ra thể chất” nên nhiều người muốn biết rõ có cái gì trước Vụ Nổ Lớn, hoặc là cái gì đã gây nên vụ nổ nầy. Các nhà bác học đều không thể trả lời cách chắc chắn. Nhưng tất cả đều đồng ý là nó bắt đầu bằng một cái gì đó THẬT NHỎ nhưng có một sức mạnh và năng lượng vô cùng vĩ đại. Người thì gọi vật đó là “ĐƠN TRẠNG” (Singularity). Có người thì cho rằng “vật” đó có thể nhỏ bằng trái banh ping pong, có người nói nó có thể nhỏ bằng một nguyên tử (atom) nhỏ hơn 1 con vi khuẩn. Có người nói rằng vật nhỏ đó là “CHẤT TỐI” (DARK MATTER), họ gọi như vậy vì không biết đó là chất gì. Có người thì cho rằng có thể Vụ Nổ Lớn đến từ một cái “HỐ ĐEN” (Black Hole).

HỐ ĐEN VÀ VỤ NỔ LỚN

Chúng ta biết là trong vũ trụ hiện có nhiều “Hố Đen.” Nơi đó không phải như một cái giếng sâu, nhưng chỉ là một TRUNG TÂM ĐIỂM nào đó trong vũ trụ mà người ta không thấy có gì hết trong đó. Có thể ở chính gìữa có một hành tinh với chất tối thật nhỏ, bằng trái banh hoặc nhỏ hơn, hoặc có một “Đơn Trạng” rất nhỏ ở đó, nhưng sức hút của nó vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi bất cứ hành tinh nhỏ lớn nào đi ngang gần nó thì sẽ bị rơi vào Hố Đen đó và biến mất. Nếu mặt trời của chúng ta rơi vào đó thì cả thái dương hệ, trong đó có trái đất của chúng ta, cũng mất dạng trong cái Hố Đen đó. Cám ơn Chúa, những Hố Đen hiện có đều ở rải rác rất xa mặt trời của chúng ta.

Khi hiểu về Hố Đen, chúng ta thấy rõ đó là một hiện tượng “đối ngược” với Vụ Nổ Lớn. Với Vụ Nổ Lớn, thì từ cái không có (vô hình) đã bung ra và phát sinh những thứ có thể chất (hàng tỉ hàng tỉ mặt trời và galaxies). Còn đối với “Hố Đen” thì từ những thứ có thể chất gần nó lại trở thành cái không có (vô hình)! Vì cớ đó, trong vũ trụ nầy, việc biến hóa từ cái có thể chất sang cái không có thể chất có thể đổi ngược qua lại như một bài toán algebra. Điển hình là PHƯƠNG TRÌNH danh tiếng của Albert Einstein: E = mc2. Trong đó E là năng lượng vô hình, m là thể chất hữu hình, c là tốc lực của ánh sáng. Con người ngày nay còn làm được điều đó huống chi là Đức Chúa Trời! Ví dụ, khi một trái bom nguyên tử nổ tung đó là thể chất hữu hình (Uranium) biến thành cái vô hình là phóng xạ (radiations). Khi người ta kích hoạt cho bom nguyên tử nổ, thì từ vài grams Uranium “thoát ra” một năng lượng “vô hình” có sức tàn phá vô cùng vĩ đại! Nếu trong tương lai con người có thể làm được bài toán ngược lại, thì với năng lượng vĩ đại nào đó họ cũng có thể biến năng lượng vô hình đó thành thể chất hữu hình!

CHÍNH NĂNG LỰC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ GÂY NÊN VỤ NỔ LỚN!

Thật ra, một số những nhà khoa học vô thần không muốn nhìn nhận rằng những khám phá của khoa học càng ngày càng chứng mình rằng các Cơ-đốc nhân đã nói đúng, nên họ không muốn xác nhận chính Đức Chúa Trời vô hình là Đấng dùng chính năng lực vô biên của Ngài để PHÁN LÊN MỘT TIẾNG (vô hình) thì Vụ Nổ Lớn đã xảy đến, giống như từ một nguồn “không thể chất” (vô hình) mà sinh ra “thể chất”! Đối với họ, phải có thể chất mới sinh ra thể chất. Thà họ tin vào một lý thuyết hoàn toàn phản vật lý: thể chất của một Đơn Trạng (Singularity) nhỏ như trái banh golf mà sinh ra được hàng tỉ tỉ mặt trời vĩ đại! Để bảo vệ cho thuyết nầy, họ nói rằng trong Đơn Trạng đó, các định luật của vật lý không thể áp dụng được!

Khi được hỏi là trước Vụ Nổ Lớn có cái gì, thì khoa học gia vô thần Stephen Hawkins của trường Oxford phải nhìn nhận là “Nothing!” (không có gì hết). Một số khác không đồng ý nên nói có một vật nhỏ mà họ gọi là “a Singularity” (một “Đơn Trạng”). Bởi vì nếu họ nhìn nhận một nguyên nhân VÔ HÌNH nào đó có năng lượng vĩ đại đã gây ra Vụ Nổ Lớn thì đương nhiên KHÔNG KHÁC NÀO họ nhìn nhận nguyên nhân đó CHÍNH LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI mà Cơ-đốc nhân nói đến! Nan đề là họ không thể giải nghĩa được từ đâu mà VẬT NHỎ hay “Đơn Trạng” đó lại có NĂNG LƯỢNG LỚN LAO để đưa đến sự thành hình của vũ trụ to lớn nầy!

CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ KIỂM SOÁT SỨC MẠNH CỦA VỤ NỔ LỚN

Ngay sau Vụ Nổ Lớn thì những thể chất xuất hiện. Dù ban đầu phần lớn thể chất chỉ nằm trong dạng hơi (gas), nhất là khinh khí (Hydrogen). Có thể nói Vụ Nổ Lớn là trái BOM KHINH KHÍ đầu tiên do Chúa tạo nên với một lượng phóng xạ nhiều đến đổi cho đến ngày nay các nhà vật lý học vẫn còn đo lường được! Khinh khí và các loại hơi khác tạo nên một sức ép và sức nóng vĩ đại đến đổi đã đẩy đi bất cứ thể chất nào hiện hữu lúc đó bung ra “tứ phía” với tốc lực cực nhanh và tiếp tục di chuyển nhanh như vậy cho đến ngày nay mà không thay đổi: khoảng 300 Km/giây! Để so sánh, tốc lực của ánh sáng là: 300,000 Km/giây, tốc lực của hỏa tiễn: 11 Km/giây và tốc lực của máy bay phản lực hàng không tối tân nhất: 0.25 Km/giây!

Trước khi nói đến tại sao tốc lực di chuyển của các hành tinh và của các dãy ngân hà là vô cùng quan trọng, chúng ta cần biết về HẤP LỰC hay SỰ THU HÚT (GRAVITY OR ATTRACTION) giữa những nhóm hành tinh ở gần nhau.

Ví dụ, trái đất chịu hấp lực của mặt trời nên quay vòng vòng chung quanh mặt trời không thay đổi từ bao đời qua với tốc lực 30 Km/giây. Mặt trăng bị trái đất thu hút nên quay chung quanh trái đất với tốc lực không đổi thay khoảng 1 Km/giây.

Mặt trời của chúng ta cũng như các ngôi sao khác cũng bị trung tâm của dãy ngân hà Milky Way thu hút nên cũng xoay vần chung quanh trung tâm của nó. Ngân hà Milky Way của chúng ta cũng bị một nhóm ngân hà khác to gấp 1 triệu lần có tên là “The Great Attractor” (“Kẻ Thu Hút Vĩ Đại”) thu hút nên đang di chuyển về hướng đó với tốc độ là 600 Km/giây!

Sức thu hút giữa các nhóm thể chất nầy rất nguy hiểm cho sự thành hình của vũ trụ nếu không có sự thiết kế khôn ngoan và TÍNH TOÁN CÁCH CHÍNH XÁC của Đức Chúa Trời. Sau Vụ Nổ Lớn, ngay lúc ban đầu các thể chất xuất hiện gồm có CÁC THỂ HƠI (GASES) cọng với đa số là những MẢNH thể chất nặng lớn nhỏ đủ cỡ. Chúng vừa bay ra xa khỏi trung tâm vì sức mạnh của Vụ Nổ Lớn, nhưng cũng đồng một lúc THU HÚT VỚI NHAU, đến gần nhau như những cục nam châm, gom lại với nhau và dần dần bắt đầu nóng lên, trở thành vô số mặt trời (tức là những ngôi sao nóng có ánh sáng) và những hành tinh nguội nhỏ hơn xoay quanh các mặt trời ấy. Những mặt trời cũng thu hút với nhau để kết hợp thành những ngân hà nhỏ lớn, tạo thành hàng tỉ ngân hà, mỗi ngân hà có hàng trăm triệu mặt trời, và tất cả cứ tiếp tục di chuyển càng ngày càng xa ra vì nhờ cái trớn sẵn có của sức nổ đầu tiên, với tốc lực 300 Km/giây, và mỗi ngày càng xa ra và xa nhau không bao giờ chậm lại.

Các khoa học gia biết chắc rằng, NẾU SỨC ĐẨY của Vụ Nổ Lớn đầu tiên ấy chỉ YẾU HƠN hấp lực “MỘT TÍ XÍU” thôi, thì ngay từ buổi đầu tiên, lúc các thể chất còn ở rất gần nhau, thì sức thu hút (hấp lực) có thể đã khiến cho các thể chất hổn độn đầu tiên ấy KHÔNG BIẾN THÀNH các ngân hà hoặc hành tinh, nhưng lại dính vào với nhau thành một khối khổng lồ khiến cho vũ trụ đầu tiên ấy không có hình thể như hiện tại, nhưng bị “SỤP ĐỖ” (collapsed) chớ không thể tiếp tục trải rộng ra như hiện có! Tôi dùng chữ “MỘT TÍ XÍU” vì các khoa học gia đã cho chúng ta một con số vô cùng là nhỏ, đó là: 1 trên 1,000,000,000,000,000,000! (18 con số 0).

Chính Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan và quyền năng diệu kỳ của Ngài đã TÍNH TRƯỚC CÁCH CHÍNH XÁC theo kế hoạch khéo léo của Ngài đã khiến cho SỨC ĐẨY RA của Vụ Nổ Lớn MẠNH HƠN SỨC HÚT KÉO LẠI chỉ MỘT TÍ XÍU thôi, nhờ đó Ngài đã giữ cho vũ trụ nầy tiếp tục ĐƯỢC BỀN VỮNG, mọi hành tinh, mọi ngân hà, và thái dương hệ của chúng ta mới được TỒN TẠI và HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN cho SỰ SỐNG khi Chúa tạo dựng loài người và những loài sống khác trên trái đất nầy! Thật, không khác nào Đức Chúa Trời đã tạo dựng cả vũ trụ vĩ đại nầy và bảo tồn nó cách bền vững và tốt đẹp theo ý thánh của Ngài chỉ vì yêu thương chúng ta là loài thọ tạo thật đặc biệt của Ngài! Amen!

Nguồn ; Mục sư Nguyễn Duy Tân