Sáng. 1:1 – “BAN ĐẦU Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”

Nê-hê-mi 9:6 – “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.

Dù không biết nhiều về thiên văn, thì nhiều người cũng đã từng nghe nói đến “Vụ Nổ Lớn” hay “The Big Bang”. Đó là một trong những bằng chứng vô cùng quan trọng cho thấy vũ trụ của chúng ta có một sự BẮT ĐẦU.

Trước năm 1920, với sự hiểu biết giới hạn của khoa học và ngành thiên văn, người ta nghĩ rằng mọi vật mọi hành tinh trong vũ trụ nầy đều nằm yên một chổ từ đời nầy sang đời kia. Khi suy nghĩ như vậy, thì một số khoa học gia cho rằng điều đó chứng minh vũ trụ nầy tự nhiên mà có, không có sự bắt đầu cũng như không cần có Đấng nào tạo dựng nên.

Nhưng, từ năm 1920 trở đi, nhiều khám phá của khoa học và thiên văn đã giúp cho người ta thấy rằng vũ trụ nầy chắn chắn phải có một sự bắt đầu và sự tồn tại của vạn vật dựa trên căn bản của những thiết kế rõ ràng là có mục đích khôn ngoan, chính xác và hợp lý, không thể tùy thuộc hoàn toàn vào sự tình cờ, ngẫu nhiên hoặc hên xui may rủi.

Năm 1927 đánh dấu cho một tiến bộ vô cùng quan trọng của những kiến thức khoa học. Nhà bác học thiên văn Edwin Hubble đã nhờ viễn vọng kính Hooker ở Núi Wilson, California lần đầu tiên khám phá ra những NGÂN HÀ (galaxy) thật xa, khác với ngân hà của chúng ta mà người ta gọi là Milky Way. Những ngân hà xa xôi đó cũng có hàng tỉ mặt trời như ngân hà của chúng ta. Điều vô cùng quan trọng mà ông Hubble đã khám phá là những ngân hà đó ĐANG DI CHUYỂN CÀNG NGÀY CÀNG XA ngân hà của chúng ta với tốc lực vô cùng nhanh. Những ngân hà CÀNG Ở XA chúng ta càng di chuyển với TỐC LỰC NHANH HƠN các ngân hà ở gần chúng ta! Việc các ngân hà di chuyển càng ngày càng xa nhau cho thấy rằng lúc nào đó trong thời xa xưa, có MỘT VỤ NỔ LỚN (A Big Bang) và các thể chất đã được đẩy đi ra càng ngày càng xa, khiến cho vũ trụ có thể chất nầy càng ngày càng NỞ TO RA (expansion). Chúng ta ai cũng từng thấy pháo bông nổ trên bầu trời. Hãy tưởng tượng vũ trụ vĩ đại nầy cũng bắt đầu bằng một vụ nổ như vậy. Những đóm lửa đầy màu sắc của pháo bông nổ tung ra từ tung tâm và bị tắt lịm sau vài giây, nhưng những thể chất của vũ trụ nầy không tắt lịm, nhưng tiếp tục nở rộng, càng ngày càng đi ra xa khỏi trung tâm, càng xa cách với nhau, không giảm tốc lực và cũng không bao giờ ngừng lại.

Vụ nổ đó là sự BẮT ĐẦU của vũ trụ có thể chất và hình thể. Rõ ràng vũ trụ mà chúng ta đang sống đây có một BAN ĐẦU đúng như lời Kinh Thánh nói trong Sáng thế ký 1:1, “BAN ĐẦU Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”

Nhưng có bằng cớ nào cho thấy rằng có một Đấng Tạo Hóa quyền năng và vô cùng khôn ngoan đứng phía sau “Vụ Nổ Lớn” nầy chăng? Nhớ đón xem bài viết tiếp theo: “Một Sự Cân Bằng Chính Xác Lạ Lùng!”

(Soạn theo tài liệu: “Creation” của Grant R. Jeffrey, “Reasons To Believe” của Dr. Hugh Ross, Wikipedia.com, v.v.).

————————–

THẮC MẮC #1: Có một bạn thắc mắc rằng, Kinh Thánh đâu có nơi nào nói đến Vụ Nổ Lớn nào đâu Mục sư?

GIẢI ĐÁP #1: Những gì KT chép về sự sáng tạo rất ngắn gọn. Lời Chúa không nói cách chi tiết rằng mỗi hành tinh hay ngân hà thành hình như thế nào. Dù khi KT ghi “Hãy có sự sáng, thì có sự sáng” thì không có nghĩa là sự sáng hiện ra nhanh như chúng ta mở đèn điện, nhưng sự sáng trên địa cầu hiện ra nhờ sự hiện hữu của mặt trời. Khi KT nói “Đất phải sanh cây cỏ,… thì có như vậy.” Lời đó không có nghĩa là trong vài giây thì khắp mặt đất đều có cỏ cây rừng rú. Vạn vật đã vâng theo luật và lệnh của Chúa ngay từ ban đầu và vẫn tiếp tục như vậy. Nếu ai bỏ hoang đất họ một thời gian thì sẽ thấy rõ đất vẫn còn vâng theo mệnh lệnh nầy của Chúa.

Tất cả mọi sinh vật và động vật cho đến ngày nay đều phát triển theo những định luật mà Chúa đã định ngay từ ban đầu. Mọi sinh vật đều vâng theo những định luật có sẵn của Đấng Tạo Hóa nếu muốn sinh đẻ để duy trì nòi giống. Ngay từ đầu, luật đó đòi hỏi người mẹ chờ đợi 9 tháng 10 ngày mới sinh con, ngày nay vẫn vậy. Dù cần thời gian dài để loài người sanh sản và lan tràn khắp đất, nhưng đó là cách mà Chúa không ngừng tiếp tục tạo dựng loài người, và mệnh lệnh của Ngài vẫn còn hiệu lực: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất…” (Sáng. 1:28)

Không phải mọi sự Chúa tạo nên đều xảy đến cách nhanh chóng như phép lạ hóa rượu hoặc hoá bánh và cá cho 5000 người ăn. Theo vật lý, từ Vụ Nổ Lớn đến lúc mặt trời và trái đất thành hình và thích hợp cho sự sống là một tiến trình cần thời gian rất dài ĐỐI VỚI LOÀI NGƯỜI. Nhưng ĐỐI VỚI ĐCT là Đấng không lệ thuộc vào thời gian và không gian, Ngài không phải chờ đợi như chúng ta. Khi Chúa nói: “Hãy có trái đất” thì dù cần có một tiến trình rất rất dài, thì đối với Ngài không khác nào trái đất có liền sau khi Chúa phán. Đối với Chúa “1000 năm cũng như 1 ngày”, có nghĩa là 1000 năm hay 1 ngày đều cũng như nhau.

Mỗi ngày càng có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy ĐCT là Đấng Sáng tạo, Ngài thiết kế vũ trụ và muôn loài cách tinh xảo, khéo léo, khôn ngoan và có mục đích. Càng hiểu rõ, đức tin của chúng ta càng thêm vững mạnh nơi Chúa.

Chúng ta đừng ngại mà học biết thêm những kiến thức từ những khoa học gia tin kính Chúa không dạy điều gì ngược với Lời Chúa, để mình không bị người ngoại lên án là người mê tín dị đoan truyền bá những tư tưởng phản khoa học. Khi họ nghĩ như vậy, họ cũng sẽ không tôn trọng chúng ta để nghe chúng ta làm chứng về Chúa cho họ.

 THẮC MẮC #2: Mục sư ơi, theo con biết một vụ nổ không thể tạo ra sự sáng tạo. Nó chỉ tạo ra một mớ hỗn độn. Nhưng mọi vật chỉ có thể đựơc tạo ra bởi một Đấng khôn ngoan, và Đấng đó là Đức Chúa Trời quyền năng! Những nhà khoa học vô thần đã lấy vụ nổ big bang để chối bỏ sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Họ cho rằng sự sống đến bởi sự sống, và sự chết sinh ra sự chết vậy thôi! Nguyện Chúa ban phước cho Mục sư. Amen.

 GIẢI ĐÁP #2: Đúng vậy, nếu không có Chúa điều khiển phía sau, thì tất cả mọi biến cố trong vũ trụ nầy chỉ đưa đến sự hỗn độn, mất trật tự, và không có mục đích ích lợi gì cả.

Các nhà khoa học gia chỉ nhận xét những hiện tượng vì mục đích muốn biết nhiều hơn. Họ không có mục đích chống lại KT. Chỉ có những người vô thần dùng những khám phá của khoa học để giải nghĩa theo ý họ. Nhưng cũng có vô số nhà khoa học kính sợ Chúa mỗi ngày thấy rõ hơn bàn tay sáng tạo và điều hành của Chúa qua những khám phá mới, và đức tin của họ càng được thêm vững mạnh!

Mục sư chưa nói hết trong phần bài viết trên đây. Qua bài kế tiếp Mục sư sẽ nói tiếp những lý do tại sao các khoa học gia tin kính Chúa thấy rõ ĐCT là Đấng sáng tạo vũ trụ nầy. Chính Ngài “kiểm soát và điều khiển” vụ nổ nầy cũng như những gì xảy đến sau vụ nổ một cách có mục đích và chính xác.

Người khôn ngoan không thể cho rằng vụ nổ đầu tiên đó chỉ là chuyện tình cờ, ngẫu nhiên hoặc hên xui may rủi, nhưng phải nhìn nhận là có thiết kế rõ ràng bởi một Đấng chẳng những có sự tính toán và kế hoạch khôn ngoan, vĩ đại, siêu thường, mà còn có khả năng thực hiện kế hoạch của Ngài cách chính xác, và bảo tồn kế hoạch đó đời đời không thay đổi!

THẮC MẮC #3: Làm sao mình có thể hiểu được vũ trụ nầy to lớn như thế nào?

 GIẢI ĐÁP #3: Nếu chúng ta có thể hình dung được sự vĩ đại khó có thể tưởng tượng nỗi của vũ trụ thì chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc trước sự vĩ đại gấp bội của Đấng Tạo Hóa.
Ví dụ, Ngân hà Milky Way của chúng ta có 100 tỉ mặt trời có cái nhỏ hơn, có cái lớn hơn mặt trời của chúng ta, chúng ta biết 1 tăm tỉ không phải ít: 100,000,000,000 mặt trời hay ngôi sao có phát ra ánh sáng, đó là chưa kể 300 tỉ những hành tinh không nóng khác.

Nếu chúng ta dùng một phi thuyền để bay từ mặt trời của chúng ta đến một mặt trời ở gần chúng ta nhất, bằng tốc lực của ánh sáng (300,000 KM/giây), thì sẽ mất hết 4.35 năm mới tới! Nếu có thể di chuyển với tốc lực bình thường của phi thuyền (56,000 KM/giờ), thì người ta sẽ mất 85,000 năm mới tới mặt trời gần nhất, một Thái dương hệ có tên là Proxima Ceutauri.

Chỉ là các mặt trời nằm chung một dãi ngân hà thôi mà còn nằm cách xa nhau như thế huống chi các ngân hà còn cách xa nhau nhiều hơn nữa. Trong vũ trụ có trên 200 tỉ (200,000,000,000) ngân hà nhỏ lớn như vậy! Đầu óc hạn hẹp của chúng ta không thể nghĩ ra vũ trụ nầy rộng lớn cỡ nào. Chí có thể nói lên: Chúa chúng ta quá vĩ đại! Ngài quá tuyệt vời!

Mục sư Nguyễn Duy Tân

++++++++++++++++