Home Quốc Tế ‘Lời Chúa Rất Rõ Ràng’: Mục Sư Nhà Thờ Hillsong Phát Biểu Về Hôn Nhân Đồng Tính

‘Lời Chúa Rất Rõ Ràng’: Mục Sư Nhà Thờ Hillsong Phát Biểu Về Hôn Nhân Đồng Tính

by Van Anh
30 đọc

Trong khi nước Úc đang chuẩn bị cuộc thăm dò ý kiến dân chúng toàn quốc về việc cho phép hôn nhân đồng tính hợp pháp, Brian Houston, Mục sư quản nhiệm của Nhà thờ Hillsong tại Úc, đã phát biểu trong một tuyên bố trên trang web của nhà thờ.

Houston mở đầu bài phát biểu của mình bằng cách khuyến khích tất cả Cơ đốc nhân tham gia cuộc thăm dò, bất kể họ có quan điểm nào về vấn đề này.

“Bất cứ quan điểm nào bạn có về vấn đề này đều không thể phủ nhận tầm quan trọng đối với cấu trúc xã hội của chúng ta”, ông nói. “Việc thay đổi định nghĩa về hôn nhân mang đến hậu quả lớn và không nên bị coi nhẹ bởi bất kỳ xã hội nào. Tất cả người Úc phải là một phần của quá trình này, chứ không phải chỉ cho vài người quan tâm. ”

Houston cũng nói rõ rằng ông đang nói về hôn nhân đồng giới, hướng tới “các dạy dỗ về đức tin và Kinh Thánh” để tuyên bố rằng ông tin Kinh Thánh hoàn toàn rõ ràng về điều gì tạo nên hôn nhân. Ông cũng đã có một lời đề nghị thiết tha cho sự tôn trọng và hiểu biết về vấn đề chia sẽ của hai bên với vấn đề này.

“Tôi tin rằng lời của Đức Chúa Trời nói rõ ràng rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ”, ông nói. “Những bài viết của sứ đồ Phao-lô trong Kinh Thánh về vấn đề đồng tính luyến ái cũng rõ ràng, như tôi đã đề cập trong các tuyên bố với công chúng trước đây.”

Houston nói rằng người dân ở cả hai bên đã mắc phải một số sai lầm đáng tiếc, với một số chỉ trích về hôn nhân truyền thống và cho rằng Cơ đốc nhân đang bị kích động. Những người theo quan điểm Cơ đốc, ông nói, đã sử dụng đức tin để “lên án những người đồng tính và bỏ qua mong muốn theo đuổi hạnh phúc của họ.”

“Là một mục sư Cơ đốc, tôi sẽ luôn luôn giảng và dạy theo Thánh Kinh và sự cáo trách của lương tâm tôi, nhưng tôi không thể lựa chọn hộ ai cả”, ông tiếp tục. “Chúa đã tạo ra nhân loại có ý chí tự do, và tôi quan tâm đến tất cả mọi người kể cả những người có niềm tin khác với tôi.”

Mục sư kết luận bài phát biểu bằng một lời lưu ý, dù kết quả thế nào sau khi dân chúng bỏ phiếu, ông tự tin rằng Hillsong sẽ tiếp tục mà không bị ảnh hưởng. Các nhà thờ vẫn hoạt động tốt tại các quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Houston mong đợi vấn đề này được đưa ra ở Úc, miễn là khi pháp luật được thông qua sẽ không cản trở niềm tin Cơ đốc của mọi người.

Cuối cùng, Houston cho rằng Cơ đốc nhân phải có tiếng nói về vấn đề này.

“Cần nhấn mạnh cho các Cơ đốc nhân là họ cần có hành động liên tục vì đức tin của họ, họ phải bỏ phiếu,” ông nói. “Tôi tin rằng nhiều người Úc thường được gọi là ‘phần lớn im lặng’ thực sự nhạy cảm với vấn đề này nhưng lại cho phép các tiếng nói to hơn và quyết liệt hơn kiểm soát ngôn luận chung.

 

Vân Anh dịch

Tác giả: Billy Hallowell

Ảnh: Brian Houston/Instagram

Bình Luận:

You may also like