Home Chuyên Đề TẠI SAO CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG TIN VÀO SỰ ĐẦU THAI?

TẠI SAO CƠ ĐỐC NHÂN KHÔNG TIN VÀO SỰ ĐẦU THAI?

by Ban Biên Tập
30 đọc

CÂU HỎI: Tôi tin sự chết chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi đời sống mới, và sau khi chúng tôi chết, chúng tôi sẽ quay lại trái đất (hoặc cũng có thể là một hành tinh khác) lặp đi lặp lại. Tại sao Cơ Đốc Nhân lại không chấp nhận tư tưởng đó? Tôi nghĩ câu trả lời của ông sẽ cho chúng tôi niềm hy vọng thực sự.

TRẢ LỜI: Đúng vậy, Cơ Đốc Nhân không chấp nhận tư tưởng về sự đầu thai (tên gọi được bạn đặt ra). Chúng tôi không chỉ không có một bằng chứng nào về nó, mà chúng tôi còn nhận ra nó không đem đến bất cứ niềm hy vọng gì về sự bình an hay niềm vui lâu dài.

Thay vào đó, những Cơ Đốc Nhân tin rằng khi chúng tôi chết đi, chúng tôi sẽ được bước vào cõi vĩnh hằng cùng với Đức Chúa Trời. Được sống trong nơi hạnh phúc được gọi là Thiên đàng, còn những người không tin Chúa sẽ phải ở một nơi cô đơn và tuyệt vọng mà Kinh Thánh gọi là Địa Ngục. Sự chết không phải là sự kết thúc; Chúa đặt chính Ngài vào trong chúng ta, và chỉ có Chúa là không thể chết, cũng như phần linh hồn của chúng ta vậy.

Tại sao chúng ta không sống một cách liên tục, mà lại liên tục có những kiếp sống mới, như bạn gợi ý trước đó? Lý do là bởi vì nhu cầu lớn nhất của chúng ta là được giải thoát khỏi tội lỗi, vì chúng đã tách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời và khỏi Thiên Đàng. Chúa là hoàn hảo và là Đấng Thánh, và thậm chí một tội lỗi và chỉ một thôi cũng sẽ đủ khiến bạn xa cách khỏi Thiên Đàng. Và cho dù bạn có một ngàn kiếp sống đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể xoá hết mọi vết ô tội của bạn.

Nhưng Chúa đã có một giải pháp để mọi tội lỗi của bạn được  xoá sạch! Đó là Chúa Jesus Christ, Đấng đã chịu chết trên cây thập tự giá như một sự hy sinh cuối cùng và trọn vẹn vì tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh chép: “Như mỗi người chết một lần đủ cả và sau đó chịu sự phán xét, thì Đấng Chirst cũng được dâng một lần đủ cả để gánh lấy tội lỗi của nhiều người; còn lần thứ hai Ngài xuất hiện thì không phải để xóa bỏ tội lỗi, và những người tha thiết trông mong được Ngài cứu rỗi sẽ thấy Ngài.” (Hê-bơ-rơ 9:27-28). Duy Chúa Jesus là niềm hy vọng của chúng ta, và tôi khích lệ bạn hãy đặt niềm tin của bạn và sự tin tưởng vào Ngài ngay ngày hôm nay.

Người dịch: Bettina Nguyễn
Nguồn: Billy Graham

Bình Luận:

You may also like