Home Góc nhìn TẦM NHÌN VƯƠNG QUỐC CHÚA

TẦM NHÌN VƯƠNG QUỐC CHÚA

by Thanh Hữu
30 đọc

Đức Chúa Jêsus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. (Giăng 18:36)

Một con kiến có tầm nhìn của kiến,
Một đại bàng có tầm mắt chim ưng.
Là con dân của Cứu Chúa yêu thương,
Với linh nhãn tầm nhìn xuyên vũ trụ.

Là dân Chúa, tầm nhìn không hội tụ,
Trong cõi trần, trong vật chất áo cơm.
Trong hơn thua, trong danh vọng tiếng tăm,
Nhưng rộng mở vương quốc trời quang đãng.

Chúa Cứu Thế tầm nhìn không giới hạn,
Từ đất trời thông suốt cõi thiên cung.
Không-thời-gian Ngài vĩ đại khôn cùng,
Từ khởi thủy đến muôn trùng vinh hiển.

Bạn nối kết trong tình yêu ân điển,
Với Con Trời nhận Linh Chúa quyền năng.
Chúa muốn ta mở đôi mắt vĩnh hằng,
Cùng với Chúa thấy tầm nhìn vương quốc.

Vương quốc Chúa không bao giờ ràng buộc,
Trong giáo điều, trong giáo phái độc tôn.
Vương quốc Chúa đã và đang trường tồn,
Trong cứu rỗi, trong yêu thương, tha thứ.

Vương quốc Chúa đầy Linh ân vinh dự,
Đầy năng quyền, đầy phép lạ siêu nhiên.
Đầy tự do chúc tụng Chúa thượng thiên,
Đầy uy lực phá tan quyền tăm tối.

Vương quốc Chúa mở tầm nhìn khai lối,
Về nước trời qua Lời Chúa khai thông.
Để vượt trên những khác biệt bất đồng,
Về tổ chức, về lễ nghi, giáo lý.

Vương quốc Chúa hơn hai mươi thế kỷ,
Nhiều tỉ người vào nước Chúa vinh quang.
Ngày mai đây ta cùng đến thiên đàng,
Bên chân Chúa cùng thánh nhân ca ngợi.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2017

Bình Luận:

You may also like