Home Tôi Viết ĐỪNG SỢ

ĐỪNG SỢ

by Thanh Hữu
30 đọc

Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi! (Giăng 6:20)

Chữ “sợ” đã có từ xưa,
Ở trong trái cấm đong đưa trên cành.
Tổ phụ thèm trái cấm xanh,
Hái ăn.. “sợ Chúa”..trở thành bất tuân.

Chữ “sợ” từ đó vấn vương,
Ở trong nhân loại sầu thương kiếp người.
Chữ sợ trải khắp mọi nơi,
Hoàng cung, đô hội, núi đồi, nông thôn.

Sợ thiên tai đến dập dồn,
Sợ giông bão lụt sóng cồn phủ vây.
Sợ nguyên tử nổ đó đây
Chiến tranh hỏa tiễn có ngày diệt vong.

Sợ đau bạo bịnh buồn lòng,
Sợ gặp tai nạn, vướng vòng khổ đau.
Làm ăn, thất bại bạc màu,
Sợ thất nghiệp đến, lâm vào khó khăn.

Sợ nghèo, túng quẩn thiếu ăn,
Cuối đời sợ chết hồn quăng lửa hừng.
Ngày nay bạn có tin mừng:
Chúa đã tha thứ bạn đừng sợ lo.

Giê-xu, Cứu Chúa ban cho,
Tình yêu cứu rỗi ấm no cõi trần.
Qua đời hồn nhận linh ân,
Sống trong vinh hiển dự phần vĩnh sinh.

Hãy tin nhận Chúa cho mình,
Để nhận cứu rỗi an bình hồn thân.
Dù bom nguyên tử xa gần,
Dù cho giông bão sóng thần trước sau.

Ở trong tay Chúa nhiệm mầu
Đấng nắm vận mạng trời cao đất nầy.
Bảo tồn vũ trụ xưa nay,
Bảo vệ từng sợi tóc mây trên đầu.

Đừng nên sợ hãi u sầu,
Vững lòng, bền chí ngẩng đầu vững tin.
Hãy nghe Chúa phán với mình:
“Ta đây, đừng sợ” an bình cho con.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2017

Bình Luận:

You may also like