Home Tin Lành ĐÊM ĐẠI HIỆP NGUYỆN VÌ MỘT VIỆT NAM PHẤN HƯNG

ĐÊM ĐẠI HIỆP NGUYỆN VÌ MỘT VIỆT NAM PHẤN HƯNG

by Debbie Thủy
30 đọc

Ngày 6/7/2017 tại Hội Thánh Tin Lành Hà Nội đã diễn ra chương trình cầu nguyện hiệp nguyện của các Hội thánh khác nhau trong khu vực Hà Nội với chủ đề: ” MỘT VIỆT NAM PHẤN HƯNG”.

Chương trình cầu nguyện được sự thăm viếng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Chương trình được cầu nguyện như sau:

“1.Tháo xiềng xích bằng sự hạ mình cầu nguyện và tìm kiếm Chúa cùng nhau.

Trước khi chúng con có thể chia sẻ thức ăn cho người nghèo khổ. Trước khi chúng con có thể giúp dân tộc Việt Nam được cởi trói khỏi mọi xiềng xích của sự nghiện ngập, gian ác, tội lỗi thì Chúa ơi mỗi chúng con những thâỳ tế lễ của Chúa, những mục sư, truyền đạo, lãnh đạo và các chấp sự là những người  phục vụ tại bàn thờ của nhà Chúa ,chúng con cần được cởi trói trước. Xin hãy cởi trói cho chúng con khỏi mọi xiềng xích của sự ngăn cách giữa lòng với lòng, giữa Hội Thánh này với Hội Thánh khác, hệ phái này với hệ phái khác. Giữa cộng đồng cơ đốc với Xã hội.

Hãy cởi trói cho chúng con khỏi mọi sự hằn học, ghen ghét, hẹp hòi, ích kỷ, đố kỵ, nghi ngờ lẫn nhau,

Đất nước này cần được cứu, thành phố này cần được cứu. Chúng con ở đây để cầu nguyện cho dân tộc này.

Chúa ơi cứu dân tộc này.

Xin cho chúng con biết tỉnh thức để cầu nguyện vì sự cuối cùng của muôn vật đã đến. Xin cho chúng con biết hiệp một với nhau hạ mình trước Chúa và trước nhau. Chúng con yêu thương chúc phước cho nhau, ủng hộ nhau ngay cả khi chúng con không thích nhau.

Chúa ơi xung quanh chúng con đầy sự hoang tàn đổ nát than khóc, xin hãy tha thứ cho chúng con, chúng con xưng tội trước mặt Ngài xin hãy mở trói cho chúng con, phục hưng chúng con để chúng con đi ra cứu tội nhân.

Chúng con sẽ không xét tội nhau nữa nhưng sẽ cam kết tiếp đãi nhau cách yêu thương. Tình yêu thương đó sẽ che đậy vô số tội lỗi trong mỗi chúng con.

Giê Xu ơi! Giê Xu ơi! Giê Xu ơi!……. chúng con cảm ơn Ngài.

Chúa ơi đoái xem thứ tha tội ác chúng con, hiệp một tại đây, xin Linh Cha tuôn đầy trên chúng con. Vinh quang thuộc Ngài.

  1. Cầu nguyện cho Hà Nội.

Chúa ơi chúng con cầu nguyện cho lãnh đạo đất nước của chúng con, những người đang đứng mũi chịu sào, với nhiều trọng trách nặng nề. Nguyện Chúa gia ơn và sử dụng họ nhận biết Ngài và dẫn dắt dân tộc này trong đường lối Ngài.

Xin giúp chúng con biết yêu thương và hi sinh cho cộng đồng của mình. Để chúng con dự phần xây dựng một Hà Nội vì Hoà bình  đúng nghĩa, một Hà Nội biết tha thứ và chấp nhận lẫn nhau.

Một Hà Nội là nguồn phước cho các vùng lân cận, là nơi nhiều người, nhiều tổ chức sẽ chọn để đầu tư. Và sau khi Festival kết thúc Hà Nội sẽ không còn thất nghiệp, không còn nghèo đói, vô gia cư, không còn phá thai, nghiện ngập, mại dâm. Người dân Hà Nội có ý thức trách nhiệm để bảo vệ môi trường.

Cho chúng con, những dân sự của Chúa không chỉ sống với những khẩu hiệu nhưng có những hành động cụ thể có trách nhiệm với Hà Nội để tất cả các tế bào của Hà Nội đều nhận được dòng huyết hi sinh của Ngài tuôn chảy trong mình.

Chúng con dâng thành phố của chúng con trong tay của Ngài. Nguyện Ngài Chúa của thành phố này được vinh hiển đời đời vô cùng Amen”!

Ban biên tập.

 

 

Bình Luận:

You may also like