Home Bài Viết Hội Thánh Pù Lườn chung sức làm nhà vệ sinh giúp đỡ những gia đình khó khăn trong bản.

Hội Thánh Pù Lườn chung sức làm nhà vệ sinh giúp đỡ những gia đình khó khăn trong bản.

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ông trưởng thôn Nông văn Chệ và công an viên Sam văn Tua đã quyết định đặt niềm tin nơi Chúa sau khi cảm động về tấm lòng của con dân Chúa đã đến giúp gia đình họ làm nhà vệ sinh.

Trong hơn 1 năm qua Hội Thánh Pù Lườn Xã Cao Tân, Huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn đã chung sức cùng nhau làm được 20 nhà vệ sinh cho những gia đình trong bản không có khả năng làm. Công việc đó vẫn đang được tiếp tục. Hội Thánh mong ước sẽ giúp cải thiện đời sống cho thêm được nhiều gia đình trong bản nữa.

“Các ngươi là sự sáng của thế gian……..Sự sáng các ngươi hãy chiếu ra trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”. Ma-thi-ơ 5:14-16.

Ban biên tập.

 

Bình Luận:

You may also like