Home Dưỡng Linh MỘT CUỘC CHIẾN ĐANG DIỄN RA

MỘT CUỘC CHIẾN ĐANG DIỄN RA

by Nguyễn Duy Tân
30 đọc

Mục sư Nguyễn Duy Tân

Dù có biết hay không, mỗi chúng ta khi trở nên một Cơ-đốc nhân thì đương nhiên đã gia nhập vào một đạo binh thuộc linh dưới sự lãnh đạo của Đấng Christ. Vì cớ đó, chúng ta cần phải mặc lấy “mọi khí giới của Đức Chúa Trời” (Êphêsô 6:14-17). Là một người lính thuộc linh, trước khi ra trận…
– chúng ta cần mang vào sợi DÂY NỊT LẼ THẬT. Lẽ thật là những chân lý đời đời không thay đổi của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn để chúng ta sống theo.
– Chúng ta cần ÁO GIÁP CÔNG BÌNH. Sự công bình của một đời sống thánh khiết, thanh sạch khiến cho ma quỷ không tìm được một kẻ hở nào để đâm vào chúng ta.
– Chúng ta cần GIÀY BÌNH AN. Sự bình an của Đức Chúa Trời (Shalom) giúp chúng ta thắng hơn sự ngã lòng và sợ hãi.
– Chúng ta cần THUẪN ĐỨC TIN. Đức tin giúp chúng ta chống đỡ những mủi tên lửa dối trá và cám dỗ của Satan.
– Chúng ta cần MÃO CỨU RỖI. Sự cứu rỗi nhắc chúng ta tin cậy rằng sự đắc thắng tối hậu thuộc về chúng ta.
– Chúng ta cần GƯƠM CỦA THÁNH LINH. Đó là Lời Hằng Sống, đầy quyền phép của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta đánh bại ma quỷ.

Mặc lấy “mọi khí giới của Đức Chúa Trời” chưa phải là trận chiến, chỉ là sự chuẩn bị cho trận chiến. Chúng ta chiến trận như thế nào?
Êph. 6:12 cho biết, chúng ta “đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”.
Ma quỷ luôn cám dỗ con cái Chúa “đánh trận cùng thịt và huyết”, tức là xúi giục họ cãi nhau với anh em mình, giận hờn nhau, mắng nhiếc nhau, nói xấu nhau, vu cáo nhau, hại nhau, đánh nhau, v.v.

Nếu chúng ta không muốn thua mưu ma quỷ, không muốn đánh trận với thịt và huyết, thì chỉ có một cách là phải dùng những khí giới của Đức Chúa Trời mà chúng ta vừa nói mà CHIẾN ĐẤU cùng ma quỷ và nhất là đánh trận bằng sự cầu nguyện. Đạo binh của Đấng Christ đánh trận với ma quỷ và đắc thắng quyền lực của sự tối tăm trên hai đầu gối của họ.

Một số người sở dĩ bị ma quỷ đánh bại là vì họ đang ở trong trận chiến mà không sẵn sàng chiến đấu, không tỉnh thức và không cầu nguyện. Có nhiều trường hợp trong Kinh Thánh cho thấy ma quỷ luôn tìm cách tấn công chúng ta trong chiều kích thuộc linh.

Cho nên khi Hội Thánh Chúa có chương trình Festival Yêu Hà Nội nầy, chúng ta phải biết mình đang KHAI CHIẾN với ma quỷ. Nếu không tỉnh thức, chúng ta sẽ bị ma quỷ tấn công để giảm đi tiềm năng mà mỗi chúng ta có để dự phần vào việc giải cứu người Việt mình!

Ngay hôm nay, chúng ta phải bắt đầu cầu nguyện, bền bỉ cầu nguyện, để tích cực dự phần vào cuộc CHIẾN THẮNG thuộc linh vĩ đại mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị trên quê hương chúng ta. Amen!

Bình Luận:

You may also like