HỌ ĐÃ LÀ SỰ SÁNG

707

Trước họ ở trong bóng tối, nay họ là sự sáng

Trước họ nghiện ngập, trộm cắp nay tự tay mình làm việc thiện giúp đỡ người thiếu thốn

Họ là minh chứng về quyền năng của Chúa

Hãy ủng hộ họ nhé.

 

Bình Luận: