Home Dưỡng Linh MẸ CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ – HIẾN DÂNG TẤT CẢ (1 Cácvua 3:16-28)

MẸ CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ – HIẾN DÂNG TẤT CẢ (1 Cácvua 3:16-28)

by Debbie Thủy
30 đọc

 

Hai người đàn bà mại dâm đem hai đứa trẻ đến trước vua. Một đứa sống, một đứa chết.

Họ tranh cãi kịch liệt.

Ai cũng khẳng định, đứa sống là con mình, đứa chết là con người kia. Không ai chịu thua ai!

Không thể phân giải vụ kiện nếu chỉ dựa vào những yếu tố bên ngoài. Sa-lô-môn quyết định cần phải khiến họ lộ ra điều gì bên trong lòng họ.

Vua truyền:

-Hãy chặt đứa bé ra làm hai, chia cho mỗi người một nửa.

Người mẹ thật có đứa con còn sống liền vội tâu vua:

-Ôi Chúa ơi, hãy cho chị ấy đứa trẻ còn sống, xin đừng giết nó.

Còn người mẹ giả nói:

-Nó chẳng thuộc về tôi thì cũng chẳng thuộc về chị, cứ chia đôi nó đi.

Người mẹ thật nghĩ đến sự sống của con mình, còn người mẹ giả chỉ quan tâm đến lợi ích của chính bà.

Người mẹ thật sẵn sàng chịu  vu cáo, bị bêu riếu sỉ nhục như một người đàn bà vô tâm nằm đè chết con mình. Người mẹ thật không sợ bản án bà sắp phải lãnh, lòng tự trọng sắp mất bởi việc không bảo vệ được quan điểm, ý kiến của mình. Người mẹ thật chỉ cần con mình được sống.

Trước sự khốn cùng của nhân loại, trên thập tự giá Chúa Giê Xu đã kêu lớn lên: Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”

Trong giây phút đau đớn ấy, Ngài không quan tâm đến những vết thương đầy dẫy trên thân thể, không chú  ý đến sự vu cáo, lăng mạ, sỉ nhục,chẳng cố để bảo vệ quan điểm của mình.  Ngài nghĩ về họ, những đứa  con hư mất, nghĩ về hình phạt mà chúng phải chịu bởi tội đóng đinh Ngài. Ngài nàixin Cha tha cho họ.

Bạn đang nghĩ về điều gì? Về quan điểm thần học của mình, về danh tiếng, lợi ích hay về những con người đang hư mất. Bạn đang la lên : “ Xin đừng giết nó” hay bạn đang  thản nhiên :” chia đôi nó đi”.

Bạn có thể thắng trong cuộc hùng biện , tranh luận ,bạn có thể giỏi phô trương bề ngoài nhưng chỉ tình yêu thật trong lòng mới khiến bạn đủ sức chịu đựng tất cả, hiến dâng tất cả!

Debbie Thủy.

 

Bình Luận:

You may also like