Home Lời Chứng “SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM” TRẠI HÈ CỦA TRUNG TÂM GIẢI CỨU ÂN ĐIỂN THÁI BÌNH

“SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM” TRẠI HÈ CỦA TRUNG TÂM GIẢI CỨU ÂN ĐIỂN THÁI BÌNH

by Debbie Thủy
30 đọc

Họ từng sống ích kỷ, vô trách nhiệm, gian ác

Họ từng nghiện ma tuý..

Nhưng ngày nay họ sống hiệp một, yêu thương, đoàn kết, sẵn sàng hi sinh cái riêng của mình vì người khác. Họ có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, Xã hội và đặc biệt là với những người từng có quá khứ như họ.

Ngày nay họ sống không phải họ sống nữa nhưng Chúa Giê Xu đang sống trong họ. Đấng đã  biến đổi cuộc đời họ và đang dùng họ đem sự biến đổi đến cho nhiều cuộc đời khác. Ngợi khen Chúa!

 

 

Bình Luận:

You may also like