Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Tha Thứ Thay Cho Kết Án

Ngày 29 – Tha Thứ Thay Cho Kết Án

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ, thì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem đến cho Ngài một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Mặc dù họ cố gắng đẩy Đức Chúa Jêsus vào tình thế khó xử qua việc sử dụng Luật Pháp của Môi-se, nhưng Đức Chúa Jêsus chỉ ra rằng không ai có thể được tự do khỏi Luật Pháp.

Giăng 7:53-8:11                                     

7 53 Rồi mọi người đều trở về nhà mình.

8

1 Còn Đức Chúa Jêsus lên núi Ô-liu.

2 Đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Cả đoàn dân đều đến với Ngài; Ngài ngồi xuống giảng dạy cho họ.

3 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đem một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình, để người nầy đứng ở giữa 4 và nói với Ngài: “Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào?” 6 Họ nói như thế để thử Ngài, nhằm có cớ tố cáo Ngài. Đức Chúa Jêsus cúi xuống, dùng ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi nên Ngài ngước lên và nói: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi.” 8 Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất. 9 Khi họ nghe điều nầy thì lần lượt bỏ đi, những người cao tuổi đi trước. Đức Chúa Jêsus ở lại một mình với người phụ nữ vẫn đang đứng giữa đó. 10 Đức Chúa Jêsus ngước lên nói với người phụ nữ: “Nầy chị kia, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?” 11 Người phụ nữ đáp: “Thưa Chúa, không ai cả.” Đức Chúa Jêsus phán: “Ta cũng không kết án chị đâu; hãy đi, đừng phạm tội nữa.”

Suy ngẫm và hiểu 

Những lãnh đạo tôn giáo đã thử Đức Chúa Jêsus bằng cách dùng Luật Pháp nhằm tranh luận rằng người phụ nữ ngoại tình phải bị ném đá. Vì việc kết án tử hình thuộc thẩm quyền của thống đốc La-mã, nên họ định kết tội Đức Chúa Jêsus vi phạm quyền tư pháp của La-mã nếu Ngài ra lệnh ném đá người phụ nữ đó, nhưng nếu Chúa Jêsus từ chối, họ sẽ buộc tội Ngài vì phạm luật Môi-se. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của họ, Đức Chúa Jêsus cúi xuống và dùng ngón tay viết trên đất, và phán: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi.” Bằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời, Đấng đã tự mình khắc lời Ngài vào bảng đá và ban nó cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Jêsus đã đối chất lương tâm của những người Do Thái. Tất cả những người bị tội lỗi đánh động, đã bỏ đi, và Đức Chúa Jêsus đã công bố tha thứ cho người phụ nữ (7:53-8:11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.10-11 Thay vì kết tội người phụ nữ, Đức Chúa Jêsus tha thứ cho chị. Điều này không phải vì tội của người ấy là nhẹ, nhưng bởi vì tình yêu của Đức Chúa Jêsus thật lớn lao. Để không biến tình yêu thương của Chúa thành ân điển rẻ mạt, chúng ta phải khắc ghi mạng lệnh Ngài sâu thẳm trong lòng mình “đừng phạm tội nữa”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 Mặc dù các lãnh đạo tôn giáo biết luật hơn bất kỳ ai, nhưng chính họ đã từ bỏ bản chất của luật pháp, tức là “yêu Chúa và yêu người lân cận”, và sử dụng điều ấy làm công cụ để thử và kết tội. Đừng hãnh diện hay bị lừa dối bởi cảm giác an ninh bởi kiến thức rộng về lời Chúa. Chúng ta hãy suy ngẫm về chính mình, để xem chúng ta có phải đang suy ngẫm lời Chúa hàng ngày và lớn lên thành những người biết yêu thương và tha thứ, hay không.

Tham khảo

7:53-8:11 Có sự nghi ngờ đáng kể rằng câu chuyện này là một phần của bản gốc sách Phúc Âm Giăng, vì nó không có trong tất cả các bản văn cổ xưa nhất. Mặc dù vậy, không có gì trong đó không giá trị đối với giáo lý kinh điển.

Có vẻ tốt nhất nên nhìn nhận câu chuyện này như là điều gì đó có thể đã xảy ra trong thời gian chức vụ của Đức Chúa Jêsus, nhưng đó không phải từ ban đầu là một phần được viết trong sách Phúc Âm Giăng. Vì thế, không nên coi nó là một phần của Kinh Thánh và không nên được sử dụng như cơ sở để xây dựng bất kỳ điểm nào về giáo lý, nếu không được xác nhận trong Kinh Thánh.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy khiến lời Ngài hành động và khuấy động đời sống chúng con thay vì trở nên công cụ cho lợi ích riêng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like