Chúa Giáng Sinh Trong Con

760

Màn đêm dày bao trùm cả đất.

Dân thì nghèo mà mất cả niềm tin.

Chúa giáng sinh trong đêm đông lạnh.

Cho kẻ nghèo ánh sáng rạng soi.

Vạch lối đi cho người mất hướng.

Thấy điểm dừng ở tại nơi Cha.

Quỳ gối đây cúi đầu xin khẩn.

Bạn của con chưa tìm thấy lối về.

Bình Luận: