Home Tôi Viết Máng Cỏ Nơi Lòng Con

Máng Cỏ Nơi Lòng Con

by Hồ Galilê
30 đọc

 

Chúa ra đời nằm trong máng cỏ

Giữa chuồng chiên quán trọ Bê-lem

Mùa đông rét mướt bên thềm

Mục đồng mấy gã thâu đêm chăn bầy.

***

Bỗng Thiên sứ phán vầy cùng họ:

Nầy ta báo Tin Lành nghe rõ

Tại thành Đa-vít hôm nay

Đấng Giê-su Christ sanh cho muôn người.

***

Nầy là dấu các ngươi nhìn nhận

Trong máng cỏ nhi hài khăn bọc

Thiên binh – Thiên sứ đồng lòng

Vang vang tấu khúc giữa vòng trời thanh.

***

Sáng danh Chúa – Thiên thành rất cao

An bình đất – Ân trạch loài người

Mục đồng nghe vậy đến nơi

Gặp được Cứu Chúa như lời phán tuyên.

***

Chính nơi đây: Chuồng chiên máng cỏ

Chốn bần hàn ấu Chúa hạ sanh

Yêu ta Thượng Đế cam đành

Sai con một đến trong thành Giu-đa.

***

“Đêm đông lạnh trời thanh êm ả

Chuông thần vang khắp cả năm châu”*

Đê hèn máng cỏ đêm thâu

Quân vương hạ giáng nhịp cầu cứu ân.

***

Đã bao lần thần dân thiên hạ…

Chối bỏ Ngài mặc cả khinh chê

Lòng ai là máng cỏ quê?

Mở ra tiếp Chúa… tràn trề phước ân.

***

Chúa chấp nhận con người phủ phục

Kẻ kiêu căng Thiên Chúa khước từ

Lòng con máng cỏ sầu tư!

Xin Ngài chiếm hữu bây chừ Chúa ơi!

***

Chúa là Vua – Cao cả tuyệt vời!

Chính thương con – Vua Trời hạ giáng

Bài thơ dâng Chúa vinh quang

Đê hèn máng cỏ – Thiên đàng là đây…

*-Thơ một tác giả khác

Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2016

Bình Luận:

You may also like