Máng Cỏ Nơi Lòng Con

1301

 

Chúa ra đời nằm trong máng cỏ

Giữa chuồng chiên quán trọ Bê-lem

Mùa đông rét mướt bên thềm

Mục đồng mấy gã thâu đêm chăn bầy.

***

Bỗng Thiên sứ phán vầy cùng họ:

Nầy ta báo Tin Lành nghe rõ

Tại thành Đa-vít hôm nay

Đấng Giê-su Christ sanh cho muôn người.

***

Nầy là dấu các ngươi nhìn nhận

Trong máng cỏ nhi hài khăn bọc

Thiên binh – Thiên sứ đồng lòng

Vang vang tấu khúc giữa vòng trời thanh.

***

Sáng danh Chúa – Thiên thành rất cao

An bình đất – Ân trạch loài người

Mục đồng nghe vậy đến nơi

Gặp được Cứu Chúa như lời phán tuyên.

***

Chính nơi đây: Chuồng chiên máng cỏ

Chốn bần hàn ấu Chúa hạ sanh

Yêu ta Thượng Đế cam đành

Sai con một đến trong thành Giu-đa.

***

“Đêm đông lạnh trời thanh êm ả

Chuông thần vang khắp cả năm châu”*

Đê hèn máng cỏ đêm thâu

Quân vương hạ giáng nhịp cầu cứu ân.

***

Đã bao lần thần dân thiên hạ…

Chối bỏ Ngài mặc cả khinh chê

Lòng ai là máng cỏ quê?

Mở ra tiếp Chúa… tràn trề phước ân.

***

Chúa chấp nhận con người phủ phục

Kẻ kiêu căng Thiên Chúa khước từ

Lòng con máng cỏ sầu tư!

Xin Ngài chiếm hữu bây chừ Chúa ơi!

***

Chúa là Vua – Cao cả tuyệt vời!

Chính thương con – Vua Trời hạ giáng

Bài thơ dâng Chúa vinh quang

Đê hèn máng cỏ – Thiên đàng là đây…

*-Thơ một tác giả khác

Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2016

Bình Luận:
Bài viết trước Ngày 08  – Sự Áp Bức Và Lao Khổ
Bài viết kế tiếpLời Nói Dối
Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam. Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ. - 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam. - 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh. - 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh. - 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN). - 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam. *- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi. *- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ: 1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI. 2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA. 3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH". *- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ: 1- DUYÊN QUÊ. 2- KHÚC GIAO MÙA. 3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG. 4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU. 5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP. 6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM.  *- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016. *- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác. *- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau. *-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)