Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Sự Đáp Lời Của Đức Chúa Trời

Ngày 28 – Sự Đáp Lời Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời hứa tiêu diệt Ba-by-lôn, sự giải cứu những người công chính và ra lệnh cho Ha-ba-cúc ghi lại sự mặc khải này. Đức Chúa Trời đã biết tất cả về sự tham lam và tội lỗi của Ba-by-lôn và sẽ đoán xét chúng vào đúng thời điểm.

Ha-ba-cúc 2:2-11

2 Đức Giê-hô-va trả lời và bảo tôi: “Hãy chép lấy khải tượng; và ghi nó rõ ràng trên một tấm bảng, để người đang chạy có thể đọc được. 3 Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm; nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi; vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn. 4 Hãy xem, kẻ kiêu căng không có tâm hồn ngay thẳng; nhưng người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. 5 Thật, hắn bị rượu lừa dối, hắn kiêu ngạo và không hề yên nghỉ. Lòng ham muốn của hắn mở rộng như âm phủ, như sự chết, hắn không bao giờ no chán; hắn tập trung mọi nước và quy tụ muôn dân về cho mình.”

6 Thế nhưng chẳng phải tất cả các dân tộc ấy ví von châm biếm, và dùng câu đố bí ẩn mà chế nhạo hắn sao? Họ nói:  “Khốn cho kẻ gom góp của cải chẳng thuộc về mình! Hắn cứ thu góp cho mình của cải cầm cố cho đến chừng nào? 7 Chẳng phải các con nợ của ngươi sẽ thình lình nổi lên; họ sẽ trỗi dậy và khiến ngươi run rẩy sao? Ngươi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho họ. 8 Vì ngươi đã cướp bóc nhiều nước nên tất cả những kẻ sống sót của các dân sẽ cướp bóc ngươi, vì ngươi đã làm đổ máu người, và vì sự bạo ngược ngươi đã làm cho đất, cho thành phố và cho tất cả dân cư trong đó. 9 Khốn cho kẻ thu lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trên nơi cao, mong thoát khỏi bàn tay kẻ ác. 10 Kế hoạch tiêu diệt nhiều dân tộc của ngươi chỉ đem lại sỉ nhục cho nhà của ngươi; và làm hại chính mình. 11 Vì đá trong tường sẽ kêu lên, và đòn tay trên mái nhà sẽ đáp lại.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời đã đáp lời Ha-ba-cúc và hướng dẫn ông ghi sự trả lời của Đức Chúa Trời trên một tấm bảng. Sự mặc khải đó là một số người công chính sẽ sống lúc đoán xét nghịch lại Giu-đa và dù Ba-by-lôn sẽ được sử dụng để thực hiện sự đoán xét đó, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua sự kiêu ngạo và việc thờ thần tượng của dân Ba-by-lôn, mà sẽ đoán xét chúng vì điều đó. Nói cách khác, ngay cả khi sự đoán xét tàn khốc qua Ba-by-lôn xảy đến trên Giu-đa, thì những người công chính sẽ được phép sống vì đức tin của họ. Tuy nhiên, sự đoán xét sẽ giáng trên dân Ba-by-lôn, dân đã khiến cho việc làm của họ trở nên gian ác, kiêu ngạo, trụy lạc và gian dối, không bao giờ biết thỏa mãn (c.2-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2-3 Đức Chúa Trời phán xét kẻ ác và cứu những người trung tín và công chính vào thời điểm đã định của Ngài. Đối với chúng ta, những người không biết khi nào thì thời điểm này đến, có thể có cảm giác như thể là Đức Chúa Trời đang di chuyển chậm rãi, hoặc Đức Chúa Trời bất lực, hoặc chẳng quan tâm gì đến hoàn cảnh của chúng ta. Tuy vậy, Đức Chúa Trời nhất định sẽ làm cho sự cứu rỗi xảy đến. Đừng theo đường lối của kẻ ác, những kẻ sẽ phải thình lình chịu phán xét, nhưng hãy kiên nhẫn và theo đường lối đức tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Khi thời điểm đoán xét đến, dù đồn lũy của họ cao thì cũng sẽ không thể bảo vệ được Ba-by-lôn, một dân đã theo đuổi lợi lộc. Đừng để của cải và danh tiếng mà chúng ta đã gây dựng cho chính mình kết tội chúng ta thờ thần tượng trước Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

2:3 khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm. Việc thực hiện sứ điệp có thể xảy ra chậm hơn so với dự kiến, nhưng thời điểm của Đức Chúa Trời sẽ là trọn vẹn. hãy chờ đợi. Trong khi sự đoán xét giáng trên Giu-đa sẽ bắt đầu khá sớm (586 TCN), sự trừng phạt Ba-by-lôn sẽ không được thực hiện cho đến tận năm 539.

2:6 tất cả các dân tộc ấy. Đó là tất cả các dân mà Ba-by-lôn đã tiêu diệt (xem Ê-sai 14:9-11). khốn cho. Dân Ba-by-lôn bị kết án vì lòng tham quá mức của họ trong cuộc xâm lược. Họ cứ tích trữ mọi thứ không phải của mình. Trong khi của cải cầm cố được cho phép theo luật pháp như là sự đảm bảo trả nợ, việc đối xử nhân đạo với con người vẫn được trông đợi (xem Xuất Ai Cập Ký 22:26-27; Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:10-13).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con bảo vệ sự trung tín của mình và khắc lời Ngài lên tấm lòng của chúng con khi sống trong thế giới đầy gian ác này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Cô-rinh-tô 4-6

Bình Luận:

You may also like