Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Khi Một Người Công Bình Cũng Không Còn

Ngày 14 – Khi Một Người Công Bình Cũng Không Còn

by SU Việt Nam
30 đọc

Mi-chê thất vọng và than khóc về thực tế mà ông không thể tìm thấy dù chỉ là một người trong Y-sơ-ra-ên sống như Đức Chúa Trời mong muốn.

Mi-chê 7:1-13

 1 Khốn nạn cho tôi! Vì tôi như người hái trái cây mùa hạ và như người mót nho trong mùa hái nho, mà không có một chùm nho để ăn; trái vả đầu mùa mà linh hồn tôi vẫn ước ao cũng không có. 2 Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng đều rình rập để làm đổ máu; mỗi người đều lấy lưới săn bắt anh em mình. 3 Tay chúng chuyên làm điều ác. Thủ lĩnh thì đòi quà cáp, thẩm phán thì nhận hối lộ; còn quan lớn thì lòng đầy tham vọng, chúng cấu kết với nhau. 4 Người tốt nhất của chúng giống như chà chuôm, còn kẻ ngay thẳng nhất của chúng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày trừng phạt ngươi đã đến rồi; bây giờ là lúc chúng bối rối. 5 Chớ tin người lân cận và đừng để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình; hãy giữ, đừng mở miệng ra cùng người phụ nữ ngủ trong lòng ngươi. 6 Vì con trai sỉ nhục cha, con gái nổi lên nghịch với mẹ, dâu nghịch cùng bà gia và kẻ thù của người ta chính là người nhà mình. 7 Nhưng về phần tôi, tôi sẽ nhìn xem Đức Giê-hô-va, trông đợi Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi; Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tiếng tôi. 8 Hỡi kẻ thù tôi, chớ vui mừng vì tôi. Dù bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy; dù ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi. 9 Tôi gánh chịu cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va vì tôi đã phạm tội với Ngài, cho đến chừng Ngài bênh vực lý do của tôi và biện minh cho tôi, thì Ngài sẽ đem tôi đến ánh sáng, và tôi sẽ thấy đức công chính của Ngài. 10 Kẻ thù tôi sẽ thấy điều ấy, và sẽ bị xấu hổ. Nó là kẻ đã bảo tôi rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở đâu?” Mắt tôi sẽ thấy sự sụp đổ của nó, và nó sẽ bị giày đạp như bùn ngoài đường. 11 Ngày xây dựng lại tường thành sẽ đến, là ngày mở rộng biên cương. 12 Trong ngày đó, người ta sẽ đến với ngươi, từ A-si-ri và các thành Ai Cập, từ Ai Cập cho đến sông Cái, từ biển nầy cho đến biển kia, và từ núi nầy cho đến núi khác. 13 Nhưng đất của kẻ thù sẽ trở nên hoang vu vì hậu quả hành vi của dân cư nó.

Suy ngẫm và hiểu

Khi người ta chỉ sống vì lợi riêng của mình, thế giới trở nên đầy dẫy gian ác và sự tốt lành biến mất. Đây là trường hợp của Y-sơ-ra-ên trong thời của Mi-chê. Khi sự gian ác lan tràn khắp đất nước theo cách này, các mối quan hệ giữa con người với nhau bị gẫy đổ. Họ không cần những mối quan hệ huyết thống hoặc tình bạn. Họ chỉ giả mạo và kết thúc các mối quan hệ vì lợi lộc. Thấy được tình trạng này của Y-sơ-ra-ên, Mi-chê tin rằng đương nhiên, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ xảy đến với Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Mi-chê không từ bỏ đức tin của ông rằng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Y-sơ-ra-ên (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7 Đức Chúa Trời là niềm hy vọng duy nhất, Đấng cứu dân Ngài. Tất cả Y-sơ-ra-ên, từ các lãnh đạo đến dân chúng, đều đầy dẫy sự bại hoại xấu xa đến nỗi họ rơi vào nguy cơ bị hủy diệt. Họ đang ở trong một hoàn cảnh đến nỗi không phần nào của họ còn nguyên vẹn và hầu như không thể biết được bắt đầu sửa trị họ từ đâu. Tuy nhiên, mặc dù chẳng có người nào có thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời thì có thể (Mác 10:27). Chẳng có ai không thể được lành bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Thành Giê-ru-sa-lem, nơi lẽ ra phải đầy trái của sự bình an và công lý, và tỏa ra hương thơm của tình yêu thương và sự trung tín, đã kết thúc trong tình trạng khốn khổ. Xã hội và các cộng đồng nơi chúng ta đang sống như thế nào? Chúng ta hãy nhanh chóng ăn năn về đời sống không kết quả trước khi chúng ta chìm vào sự tuyệt vọng.

Tham khảo   

7:1-2 trái cây mùa hè đã được hái … những trái nho đã được lượm… Những người tin kính đã chết. Trong khi mót ở cánh đồng của vụ mùa, người ta muốn tìm thấy những thứ sót lại. Mi-chê tìm kiếm mà không ai còn sót lại – tức là chẳng còn ai tin kính sót lại– chỉ có nỗi đau buồn và sự phù phiếm (Ê-sai 17:6; Mi-chê 6:14-15).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy khiến Hội Thánh của chúng con thành nơi ẩn náu của đức tin và hy vọng cho xã hội chúng con, nơi không thể ban cho niềm hy vọng thật.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 24-26

Bình Luận:

You may also like