Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Sự Hủy Diệt Ni-Ni-Ve, Sự Vinh Hiển Của Gia-Cốp

Ngày 30 – Sự Hủy Diệt Ni-Ni-Ve, Sự Vinh Hiển Của Gia-Cốp

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt Ni-ni-ve bằng các lực lượng đồng minh Ba-by-lôn và Mê-đi. Tuy nhiên, đây sẽ là tin tức về sự giải cứu và an ủi đối với Gia-cốp.

Na-hum 2:1-13 

1 Kẻ tàn phá đến đánh thẳng vào ngươi. Để bảo vệ thành lũy,

Hãy canh phòng đường sá; hãy nai nịt gọn gàng và củng cố lực lượng! 2 Vì Đức Giê-hô-va sẽ phục hồi vinh quang của Gia-cốp như vinh quang của Y-sơ-ra-ên, dù những kẻ cướp phá đã cướp phá họ, và đã phá hại những cành nho của họ. 3 Cái khiên dũng sĩ của chúng nhuộm đỏ, các lính chiến mặc binh phục đỏ thắm. Trong ngày chúng dàn trận, các chiến xa rực sáng như thép nung trong lửa, và gươm giáo đều vung lên. 4 Các chiến xa chạy loạn xạ trong các đường phố, chạy đi chạy lại trong các quảng trường,

Trông như những ngọn đuốc, và phóng nhanh như chớp! 5 Các quan chức được triệu tập; nhưng chúng bước đi loạng choạng, vội vã chạy đến vách thành, sẵn sàng chống cự. 6 Các cửa sông bị mở tung, đền đài đều rung chuyển. 7 Hoàng hậu bị lột hết trang sức và bị lưu đày; các nữ tỳ đấm ngực, rền rĩ như chim bồ câu. 8 Từ lâu, Ni-ni-ve như hồ đầy nước. Giờ đây, chúng đã chạy trốn!

Có tiếng kêu: “Đứng lại, đứng lại!” Nhưng không ai quay lại! 9 Hãy cướp bạc, cướp vàng vì kho tàng vô tận, các báu vật nhiều vô số. 10 Chúng đã bị tàn phá và cướp sạch! Lòng ai nấy đều tan nát, đầu gối chạm vào nhau; lưng đau đớn, Mặt mày xám ngắt. 11 Nào, cái hang của sư tử, là nơi mà sư tử tơ được cho ăn, là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi mà không có gì làm cho chúng sợ hãi, bây giờ hang ấy ở đâu rồi? 12 Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó và bóp chết con mồi cho sư tử cái; hang nó đầy mồi, ổ nó đầy những con vật bị cắn xé. 13 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Nầy, Ta chống lại ngươi. Ta sẽ đốt chiến xa của ngươi ra khói, gươm sẽ ăn nuốt các sư tử tơ của ngươi; Ta sẽ dứt bỏ mồi ngươi khỏi đất, và người ta không còn nghe tiếng của sứ giả ngươi nữa.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời đã trừng phạt A-sy-ri qua các dân, và phục hồi Y-sơ-ra-ên. Ni-ni-ve, thủ đô của  A-sy-ri, rất hùng mạnh, nhưng nó không thể bảo vệ được mình khỏi các kẻ thù. Thành đã mất sự giàu có mà nó luôn khoe khoang, và dân Ni-ni-ve mất đi sức mạnh và sự can đảm của mình và trở nên sợ hãi. A-sy-ri lúc đó hùng mạnh và độc ác đến mức nó được nói đến như một con sư tử. Dầu vậy, chuồng sư tử (Ni-ni-ve) đã bị Đức Chúa Trời hủy phá và bị bỏ, và danh dự và sự giàu có của nó bị lấy đi (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

13 Đức Chúa Trời phán xét một cách kỹ lưỡng. Khi sự phán xét của Ngài đến với những kẻ chối bỏ Ngài, niềm hy vọng tiêu tan, chỉ để lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Vì vậy, phước cho việc được làm dân sự của Ngài và được đảm bảo về sự vinh hiển của sự phục hồi vào lúc đoán xét.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

10-13 Ni-ni-ve, thành phố của sự huy hoàng và thịnh vượng, trở nên trống không và bị hủy hoại. Không còn sự tôn trọng của nó giống như một con sư tử tơ, chuồng nó đầy các con mồi. Những biến cố tương tự của sự thịnh vượng hóa ra đống đổ nát, đã được quan sát thấy trong quá khứ, nhưng bất chấp điều này, người ta thích làm ngơ trước quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ rằng sự huy hoàng của thế giới này không thể thay thế được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

2:1 kẻ tàn phá. Sự mô tả này về kẻ thù báo trước kết cục của sự tấn công. Bất cứ người Ni-ni-ve nào không bị giết sẽ chạy trốn (xem 3:17-18) hoặc sẽ bị bắt đi lưu đày. Cuối cùng chính Đức Chúa Trời, Đấng “tàn phá” đã đến. Một cụm từ về kỹ thuật có nghĩa hành động quân sự thù địch (so sánh với Các Quan Xét 1:1; I Sa-mu-ên 7:7). bảo vệ thành lũy. Ni-ni-ve được báo để sẵn sàng cho trận chiến.

2:8 Đứng lại…có tiếng kêu. Na-hum đặt độc giả vào thành Ni-ni-ve khi thành bị các lực lượng thù nghịch tấn công. Độc giả “nhìn thấy” những cư dân chạy trốn và “nghe thấy” một số chỉ huy người A-sy-ri kêu to, “Đứng lại! Đứng lại và chiến đấu, “nhưng không ai quay lại làm như vậy.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy giúp chúng con không tìm kiếm sự huy hoàng của thế giới này, nhưng mà là sự vinh hiển đời đời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 17-20

Bình Luận:

You may also like