Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Cuối Cùng Của Ni-Ni-Ve Và Sự Cứu Của Giu-Đa

Ngày 29 – Sự Cuối Cùng Của Ni-Ni-Ve Và Sự Cứu Của Giu-Đa

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời hứa với con cháu của Giu-đa rằng Ngài sẽ phục hồi họ bằng cách đập tan cái ách của A-sy-ri và bẻ những gông cùm của họ, và ra lệnh cho họ ăn mừng những lễ hội của họ và làm thành những lời thề ước của họ.

Na-hum 1:9-15

9 Các ngươi âm mưu gì để chống lại Đức Giê-hô-va?

Chính Ngài sẽ ra tay tận diệt,

Và sự khốn khổ sẽ không xảy ra lần thứ hai.

10 Vì dù chúng có đan xen như bụi gai

Và loạng choạng như kẻ say khướt,

Chúng cũng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô.

11 Chính từ nơi ngươi xuất hiện

Một kẻ mưu toan điều dữ chống lại Đức Giê-hô-va,

Một kẻ bày mưu gian ác.

12 Nhưng Đức Giê-hô-va phán:

“Dù chúng có liên minh đông đảo,

Cũng sẽ bị diệt trừ và qua đi.

Hỡi dân Ta, dù Ta đã làm khổ các con,

Ta sẽ chẳng còn làm khổ các con nữa.

13 Nhưng bây giờ, Ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi các con

Và bứt đứt dây trói buộc các con.”

14 Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về Ni-ni-ve:

“Ngươi sẽ không còn người nối dõi lưu danh nữa.

Ta sẽ trừ diệt tượng chạm và tượng đúc

Khỏi đền miếu các thần của ngươi.

Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi,

Vì ngươi hèn mạt.”

15 Nầy, trên các núi đồi

Có bàn chân của sứ giả báo tin lành

Và công bố sự bình an!

Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ

Và hoàn thành lời hứa nguyện,

Vì kẻ thù sẽ không còn xâm lăng ngươi nữa,

Nó đã bị tận diệt.

Suy ngẫm và hiểu 

Na-hum nói với dân Ni-ni-ve rằng cho dù họ âm mưu chống nghịch Đức Chúa Trời, thì cũng vô nghĩa, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ bỏ họ ngay lập tức. Na-hum cũng mô tả vua A-sy-ri như là một người âm mưu điều ác, coi thường Đức Chúa Trời, và xác nhận rằng cả cơn giận lẫn sự báo thù của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên ông ta. Mặt khác, Đức Chúa Trời sẽ mang tới sự giải cứu cho Giu-đa. Cho dù số lượng và sức mạnh của dân Ni-ni-ve áp bức Giu-đa là lớn, Giu-đa sẽ không còn phải chịu khổ nữa, vì Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn bỏ đi dân Ni-ni-ve. Về phần mình, dân Giu-đa, những người nghe được tin tốt lành, được lệnh phải ghi nhớ giao ước và làm thành những sự khấn nguyện của họ (c. 9-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

15 Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt kẻ ác và mở ra một giai đoạn bình an mới cho dân Ngài. Đây là Phúc Âm của Vương quốc Đức Chúa Trời, điều chúng ta nhận được qua thập tự giá của Đức Chúa Jêsus và sự phục sinh của Ngài. Hãy để cho đôi bàn chân của những người rao truyền tin tốt lành là của chúng ta, khi chúng ta rao giảng Phúc Âm đáng tôn vinh này, điều đã giải phóng chúng ta khỏi bất cứ những gì xiềng xích chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

14 Chính dân Ni-ni-ve sẽ cũng bị trừng phạt hoàn toàn đến mức họ sẽ không còn con cháu nào. Vì thế điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là chuẩn bị cho mình những nấm mồ. Chúng ta hãy nhìn lại và xem xem liệu chúng ta có đang xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời hay không, trước khi Đức Chúa Trời công bố rằng chúng ta vô dụng.

Tham khảo

1:12b Dù Ta đã làm khổ các con. Bất thình lình Đức Chúa Trời hướng sự chú ý của Ngài đến Giu-đa (khi Ngài sẽ lại một lần nữa trong c. 15). Sự thay đổi đột ngột này trong dòng chảy của c. 12 nhấn mạnh việc công bố Tin Mừng diễn ra sau đó. Ta sẽ chẳng còn làm khổ các con nữa. Do Đức Chúa Trời sẽ lật đổ Ni-ni-ve, dân A-sy-ri sẽ không bao giờ còn là kẻ áp bức Giu-đa nữa.

1:13 ách nó. Sự cai trị nặng nề của các vua A-sy-ri đối với Giu-đa (xem II Các Vua 18:13). bẻ gãy… bứt đứt. Giu-đa bị A-sy-ri cai trị từ khoảng năm 734/733 TCN (vào thời trị vì của A-cha; II Các Vua 16:7-8) cho đến tận thời trị vì của Giô-sia (640-609), khi A-sy-ri bắt đầu suy giảm nhanh chóng và cuối cùng đã chấm dứt việc là một quốc gia.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài đã ban cho chúng con sự cứu chuộc và sự bình an, bây giờ xin cho đôi chân của những người rao giảng Phúc Âm của Sự Bình An là của chúng con.
Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 13-16

Bình Luận:

You may also like