Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Đèn, Bánh Và Sự Trừng Phạt Đối Với Tội Phạm Thượng

Ngày 14 – Đèn, Bánh Và Sự Trừng Phạt Đối Với Tội Phạm Thượng

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn này giới thiệu những luật lệ liên quan đến đèn và bánh trong Nơi Thánh, sau đó giải quyết sự cố với con trai của Sê-lô-mít, người đã phỉ báng Danh của Đức Chúa Trời và hậu quả là đã bị nguyền rủa.

Lê-vi Ký 24:1-23

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Con hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên đem dầu ô-liu ép nguyên chất đến thắp đèn để giữ cho đèn luôn cháy. 3 A-rôn sẽ đặt đèn đó trong Lều Hội Kiến, bên ngoài bức màn che Hòm Chứng Ước, để đèn luôn cháy trước mặt Đức Giê-hô-va từ chiều đến sáng. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ của các con. 4 A-rôn sẽ đặt các đèn trên chân đèn bằng vàng ròng để đèn thường xuyên cháy trước mặt Đức Giê-hô-va.”

5 “Hãy lấy bột lọc nướng mười hai ổ bánh, mỗi ổ cân nặng hai ký, 6 rồi xếp thành hai hàng, mỗi hàng sáu ổ, trên bàn bọc vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va. 7 Trên mỗi hàng, hãy rắc nhũ hương nguyên chất để tượng trưng cho việc dâng bánh, như một tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. 8 Mỗi ngày sa-bát, A-rôn phải thường xuyên sắp xếp các ổ bánh nầy trước mặt Đức Giê-hô-va thay cho dân Y-sơ-ra-ên như một giao ước đời đời. 9 Bánh đó thuộc về A-rôn và các con trai người, họ phải ăn tại một nơi thánh vì đó là phần rất thánh dành cho họ từ các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ của các con.” 10 Có một đứa con trai, mẹ là người Y-sơ-ra-ên, cha là người Ai Cập, đến giữa con dân Y-sơ-ra-ên và đánh nhau với một người Y-sơ-ra-ên trong trại. 11 Con trai của người đàn bà Y-sơ-ra-ên ấy xúc phạm và nguyền rủa danh Đức Giê-hô-va. Người ta dẫn nó đến Môi-se. Tên của mẹ nó là Sê-lô-mít con gái của Điệp-ri, thuộc bộ tộc Đan. 12 Người ta nhốt nó vào ngục cho đến khi ý muốn Đức Giê-hô-va được bày tỏ rõ ràng.

13 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 14 “Hãy đem kẻ nguyền rủa đó ra ngoài trại. Tất cả những ai đã nghe nó nói phải đặt tay trên đầu nó, và toàn thể hội chúng phải ném đá nó. 15 Rồi con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Người nào nguyền rủa Đức Chúa Trời sẽ phải mang tội. 16 Ai xúc phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử, cả hội chúng sẽ ném đá người đó. Dù là ngoại kiều hay người bản xứ, ai xúc phạm đến danh Đức Giê-hô-va đều sẽ bị xử tử.’ 17 ‘Ai đánh chết bất cứ một người nào thì sẽ bị xử tử. 18 Ai đánh chết một con vật thì phải bồi thường, vật sống đền vật sống. 19 Người nào gây thương tích cho người lân cận mình thì phải xử với nó như nó đã gây ra cho người ta; 20 xương đền xương, mắt đền mắt, răng đền răng; đã gây thương tích cho người khác thế nào thì phải chịu thương tích thế ấy. 21 Kẻ nào làm chết một súc vật thì phải bồi thường; ai đánh chết người thì phải bị xử tử. 22 Các con chỉ có một luật được áp dụng cho cả ngoại kiều lẫn người bản địa; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.’”

23 Môi-se truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên những điều nầy. Họ đem kẻ xúc phạm ra khỏi trại và ném đá nó. Dân Y-sơ-ra-ên làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dặn Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu

Những sự mô tả như, dầu nguyên chất, chân đèn bằng vàng ròng, bột mịn, bàn bằng vàng ròng và hương nguyên chất, tất cả đều thể hiện chất lượng hoàn hảo. Khi dâng một thứ gì đó cho Đức Chúa Trời, cho dù là thời gian, tiền bạc hoặc những thứ vật chất, dân Y-sơ-ra-ên phải lựa chọn thứ tốt nhất, tận hiến tấm lòng của họ cho nó, và dâng nó trước tiên (c.1-9).

Tuy nhiên, con trai của Sê-lô-mít, hầu như đã không làm điều này, mà lại phạm tội phỉ báng Danh của Đức Chúa Trời. Bởi anh ta là một người của Đức Chúa Trời, người được kêu gọi tôn cao Đức Chúa Trời bằng lời và đời sống của mình, nhưng anh ta đã chối bỏ sự kêu gọi này, và phải chết (c.10-23).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-4 Đèn tượng trưng cho ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu sáng trên Y-sơ-ra-ên, điều cuối cùng đã trở thành hiện thực trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Jêsus đã đến như ánh sáng của thế giới này (Giăng 1:4-5, 8:12, 9:5), và chúng ta, những người đến từ ánh sáng đó không bị tắt đi, nhưng phải sống như là những tia sáng của thế giới này, đối lập lại với bóng tối.

C.5-9 Mười hai ổ bánh được làm bằng bột mịn, được đặt trên bàn bằng vàng ròng, tượng trưng cho mười hai bộ tộc của Y-sơ-ra-ên, và chỉ các thầy tế lễ mới được ăn trong Nơi Thánh. Dầu vậy, Đức Chúa Jêsus, Đấng đã đến làm đại diện mới của Y-sơ-ra-ên, giới thiệu chính mình Ngài là “bánh của sự sống” (Giăng 6:35) và phán bảo tất cả những ai tin “ăn thịt Ta (bánh)”. Có phải chúng ta là những thầy tế lễ thánh, những người sống bằng thịt của Chúa, hay không? Hãy chắc chắn rằng chúng ta sống đời sống khác biệt, và không tuân theo thế gian bằng tấm lòng và thái độ rằng chúng ta đang thích hợp với danh phận mới của mình.

Tham khảo

24:13-16 tất cả những ai nghe nó nói phải đặt tay lên đầu nó. Điều này có thể đã được thực hiện như vậy để chuyển tới người đã rủa sả tội lỗi của tất cả những người đã nghe sự rủa sả của người đó và như vậy đã trở nên ô uế. Hoặc, nó có thể được thực hiện một cách đơn giản để chỉ ra ai là người đã thốt ra lời rủa sả.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống cách phù hợp với con cái của ánh sáng, Chúa ôi, bày tỏ ra sự thánh khiết và sự trọn vẹn của Ngài qua lời nói và hành động của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 5-7

 

Bình Luận:

You may also like