Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Sự Bất Tuân Của Giô-Na

Ngày 27 – Sự Bất Tuân Của Giô-Na

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Giô-na đi đến thành Ni-ni-ve thù địch và công bố lời của Ngài. Tuy nhiên, Giô-na đã bất tuân, và bắt một chiếc tàu đi Ta-rê-si.

Giô-na 1:1-16

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai: 2 “Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve và tố cáo nó vì tội ác chúng đã lên thấu trước mặt Ta.” 3 Nhưng Giô-na liền trốn qua Ta-rê-si để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Ông xuống đến Gia-phô gặp một chiếc tàu đi qua Ta-rê-si. Giô-na trả tiền quá giang và xuống tàu đi Ta-rê-si với họ để lánh mặt Đức Giê-hô-va.

4 Nhưng Đức Giê-hô-va khiến trận cuồng phong thổi trên biển và một cơn bão lớn xảy ra trên biển làm chiếc tàu gần bị vỡ. 5 Các thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Rồi họ ném đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Nhưng Giô-na đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. 6 Thuyền trưởng đến gần ông và bảo: “Ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy! Hãy kêu cầu thần của ông. Có lẽ vị thần ấy sẽ nhớ lại chúng ta thì chúng ta thoát chết.” 7 Kế đó, các thủy thủ nói với nhau rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm để cho biết vì ai mà tai vạ nầy xảy đến cho chúng ta.” Vậy họ bắt thăm và thăm trúng nhằm Giô-na. 8 Bấy giờ, họ nói với ông: “Hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa nầy đổ xuống trên chúng ta? Ông làm nghề gì và từ đâu đến? Ông từ nước nào đến? Thuộc về dân nào?” 9 Ông trả lời: “Tôi là người Hê-bơ-rơ và tôi kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô.” 10 Những người trên tàu sợ hãi và hỏi ông: “Ông đã làm chuyện gì vậy?” Bấy giờ, họ biết rằng ông đã trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì ông đã khai với họ.

11 Vậy họ hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì với ông để cho biển yên lặng cho chúng ta?” Vì biển càng lúc càng động dữ dội. 12 Ông trả lời rằng: “Hãy bắt tôi ném xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì do chính tôi mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy.”

13 Tuy nhiên, những người ấy ra sức chèo vào bờ nhưng không được vì biển càng lúc càng nổi lên dữ dội chống lại họ. 14 Họ kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, xin đừng làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người nầy và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi! Lạy Đức Giê-hô-va vì chính Ngài là Đấng đã làm điều mình muốn.” 15 Sau đó, họ bắt Giô-na ném xuống biển thì cơn giận dữ của biển liền yên lặng. 16 Vì vậy, những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Ngài.

Suy ngẫm và hiểu 

Giô-na đã coi thường lời phán bảo của Đức Chúa Trời đi Ni-ni-ve và bắt một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Đức Chúa Trời đã sai gió đủ dữ dội để gần làm vỡ chiếc tàu Giô-na đang đi, và một cách gián tiếp quở trách sự bất tuân của ông ấy. Dầu vậy, Giô-na, người đã thiếp ngủ say, không ý thức được điều này cho đến tận khi thuyền trưởng đánh thức ông dậy. Giô-na, người khi đó nhận biết lỗi lầm của mình, đã bảo mọi người ném ông xuống biển. Tuy thế, những người khác, đã cố hết sức để cứu cả Giô-na và chính họ bằng mọi cách liên tục, nhưng cuối cùng họ đã phải ném Giô-na xuống biển. Sau khi đã làm như vậy, chẳng bao lâu sau họ đã thoát được cơn bão. Những người ở trên tàu, sau khi nhận biết rằng sự khủng hoảng này là công việc của Đức Chúa Trời mà Giô-na hầu việc, đã trở nên sợ hãi và hứa nguyện phục vụ Đức Chúa Trời (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4 Không có nơi nào chúng ta có thể chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời một cách gián tiếp quở trách sự bất tuân của Giô-na bằng cách sai cơn gió mạnh đủ có thể làm vỡ chiếc tàu ông đang đi. Khi một tình thế chặn con đường của chúng ta, chúng ta phải lắng nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3 Con tàu Giô-na gặp ở Gia-phô vào đúng thời điểm, dường như giống bàn tay của Đức Chúa Trời biện minh cho đường lối bất tuân của Giô-na. Dầu vậy, một hoàn cảnh thuận lợi không nhất thiết chứng minh ý muốn của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

1:3 Ta-rê-si ở nơi nào đó về phía tây Địa Trung Hải – hướng ngược lại với Ni-ni-ve. Từ việc sự hiện diện của Chúa được lặp lại để nhấn mạnh lý do của Giô-na đi Ta-rê-si. Đi xuống là một uyển ngữ chỉ sự chết (ví dụ, Sáng Thế Ký 37:35). Mỗi một bước rời xa sự hiện diện của Chúa là một bước gần hơn đến “việc đi xuống” sự chết.

Cầu nguyện: Xin hãy xoay chúng con khỏi con đường nơi chúng con quay lưng lại với Ngài, Chúa ôi, và xin hãy đưa chúng con tới con đường lời Ngài dẫn dắt.

Đọc Kinh Thánh trong năm: A-mốt 1-3

Bình Luận:

You may also like