Home Lời ChứngCầu Thay Sắc Màu Từ Bức Tranh Hạnh Phúc – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Sắc Màu Từ Bức Tranh Hạnh Phúc – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

(Bạn sẽ cần màu tô và trang truyện tranh hài hước trắng đen từ báo của bạn.)

Trải tờ báo ra giường, đặt một vật phẳng phía dưới để bạn và con có thể tô màu cho tờ truyện tranh. Hãy đọc câu chuyện đó, sau đó để con bạn tô màu chúng. Bạn sẽ cùng tô màu với con. Con trẻ sẽ rất thích khi bạn ngồi xuống cùng vị trí với chúng và cùng tham gia với chúng trong hoạt động này. Trong khi tô màu, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện theo những câu hỏi dưới đây.) Con đang dùng màu gì vậy? Tại sao con dùng màu đó cho hình này? Nếu con được chọn màu cho một bức tranh hạnh phúc, con sẽ chọn màu gì? Màu yêu thích của con là gì ?

Cha yêu dấu, Cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con món quà màu sắc. cảm ơn Ngài về màu sắc yêu thích như…(màu con bạn thích) và màu của hạnh phúc như…(màu con bạn chọn cho bức tranh hạnh phúc.)

Cảm ơn Ngài cho chúng con có một ngày đầy màu sắc, tiếng cười và hạnh phúc.

#caunguyencungcon #bedtimeblessing

Bình Luận:

You may also like