Home Tôi Viết Chiếc Nôi Tin Lành

Chiếc Nôi Tin Lành

by Thanh Tân
30 đọc

Mến tặng Nhà thơ: Hồ Galilê

Quế Sơn – quê mẹ xa xôi!

Mẹ tôi tìm đến chiếc nôi Tin Lành

Tin Chúa để được tái sanh

Linh hồn được cứu trọn lành theo Cha.
Giờ đây Đà Nẵng quê nhà

Chiếc nôi ru ngủ, danh Cha êm đềm

Nhiễu nhương tội lỗi gia thêm

Đất hiền dậy sóng, dấy lên tà thần.
Sông Hàn câm nín tủi thân

Còng lưng cõng rắn, đấy thần Sa tan

Lòng người nhiều nỗi bất an

Con cầu xin Chúa xóa tan mây mù.
Cuộc đời tội lỗi âm u

Tẩy bằng dòng huyết Giê-su con Trời

Ban bằng các nẻo Chúa ơi!

Công bình cứu rỗi đạo trời rao ra.
Đà Nẵng đạo Chúa đến là:

Một trăm lẻ bốn, lẻ năm năm rồi

Rừng vàng biển bạc người ơi!

Ăn năn thờ Chúa, con Trời ban cho.
Hằng ngày vật thực đủ no

Tâm linh đổi mới sống cho an bình

Đừng đi thờ lạy tượng hình

Ta thờ Đấng sống hiển vinh con Trời.
Dầu cho giông bão cuộc đời

Núp vào cánh Chúa thảnh thơi an bình

Huyết tuôn lai láng thập hình

Đưa người tội lỗi quy vinh con Trời.
 

 

Phương Nguyên – 2016

Bình Luận:

You may also like