Home Tôi Viết Thu Âm Vang

Thu Âm Vang

by Hồ Galilê
30 đọc

 

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi.”

 Truyền Đạo 12:1a.

Mến tặng: Thanh Minh Tran – Buôn Ma Thuột – ĐakLak.

 

Thu đến bên em một sáng nào!

Ngỡ ngàng em đếm lá vàng xao

Ngoài hiên nắng sớm hoa cau trổ

Tâm hồn vui thỏa một ý thơ.

 

Thu đến bên em thật bất ngờ!

Đếm mùa thu cũ ngỡ trong mơ

Thời gian vùn vụt chẳng đợi chờ

Em tự hỏi mình sao ngẫn ngơ?

 

Thu đến bên em tiếng thu mơ!

Lá thu xào xạc dưới trăng mờ

Nai vàng ngơ ngác em còn nhớ

Bài học ngày xưa có phai mờ?

 

Thu đến bên em được tôn thờ!

Một mình Thiên Chúa Đấng xe tơ

Em có từ anh thủa ban đầu

Chúa… Ngài tạo hóa mãi ngàn sau.

 

Thu đến bên em thật nhiệm mầu!

Lời Ngài Kinh Thánh quá cao sâu

Chẳng bởi thức ăn dầu là bánh*

Mà từ miệng Chúa phán rành rành.

 

Thu đến bên em thu lanh lảnh!

Rằng em tưởng nhớ Đấng trọn lành

Từ khi thơ ấu… lúc thành danh

Tuổi già bóng xế đời cô quạnh.

 

Thu đến bên em trong phước hạnh!

Vì Ngài là Chúa của mùa thu

Dù cây thay lá cành trơ trụi

Nhưng ở trong Ngài vẫn nụ hoa.

 

Thu đến bên em thu ngọc ngà!

Tình Cha nhân ái tháng năm qua

Không đổi dời lay Ngài vẫn thế

Chúa của muôn mùa – Chúa hiển oai.

*- Ma thi ơ 4:4

 

  Thu 2016.

 

 

Bình Luận:

You may also like