Browsing: mùa thu

Tôi Viết
0

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi.”  Truyền Đạo…

Văn Nghệ
0

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” – Truyền Đạo 12:1a.…

1 2