Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Ba Người Dũng Cảm Của Đa-Vít

Ngày 28 – Ba Người Dũng Cảm Của Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Ở đây chúng ta thấy câu chuyện của ba chiến binh, Giô-sép – Ba-sê-bết, Ê-lê-a-sa và Sa-ma, những người đã tận hiến cho Đa-vít.

2 Sa-mu-ên 23:8-17 

8 Đây là tên của các dũng sĩ đã giúp cho Đa-vít: Trước hết có Giô-sép Ba-sê-bết, người Tách-kê-môn, đứng đầu nhóm ba dũng sĩ; chính ông đã vung giáo và giết chết tám trăm người cùng một lúc.

9 Kế đến, có Ê-lê-a-sa, con của Đô-đô, cháu của A-hô-hi, là một trong ba dũng sĩ đã cùng với Đa-vít đến chỗ người Phi-li-tin tập trung dàn trận để giao chiến. Người Y-sơ-ra-ên rút đi, 10 nhưng Ê-lê-a-sa trỗi dậy và đánh quân Phi-li-tin cho đến khi cánh tay ông tê mỏi mà bàn tay vẫn dính chặt vào gươm. Ngày đó, Đức Giê-hô-va ban cho một chiến thắng vẻ vang. Quân lính trở lại theo sau Ê-lê-a-sa chỉ để tước đoạt chiến lợi phẩm.

11 Sau ông có Sa-ma, con của A-ghê, người Ha-ra. Người Phi-li-tin tập hợp thành một đoàn quân tại một cánh đồng đầy đậu lăng, và quân lính đã chạy trốn người Phi-li-tin. 12 Nhưng Sa-ma đứng giữa cánh đồng, chống trả và đánh bại quân Phi-li-tin; Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên một chiến thắng vẻ vang.

13 Có ba người trong số ba mươi quan tướng đi xuống vào mùa gặt, đến gặp Đa-vít tại hang đá A-đu-lam, trong khi một đoàn quân Phi-li-tin đóng trại tại thung lũng Rê-pha-im. 14 Bấy giờ Đa-vít ở trong đồn lũy, còn đội quân của người Phi-li-tin thì đóng ở Bết-lê-hem. 15 Đa-vít ước ao và nói: “Ước gì có ai cho ta uống nước giếng bên cổng thành Bết-lê-hem!” 16 Bấy giờ, có ba dũng sĩ đi băng qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cổng thành Bết-lê-hem, đem về dâng cho Đa-vít. Nhưng vua không chịu uống, mà đổ nước đó ra dâng lên Đức Giê-hô-va, 17 và nói: “Đức Giê-hô-va ôi! Con không bao giờ uống đâu. Con có thể uống máu những người đã liều mạng sống của mình sao?” Vậy, vua không uống nước ấy. Đó là việc ba dũng sĩ đã làm.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít có những người lính hoàn toàn tận hiến cho ông, và đã mạo hiểm cả mạng sống của họ vì ông. Đó là những người lính như Ê-lê-a-sa, người đã chiến đấu một mình cho đến khi tay ông ấy bị tê dại, và Sa-ma, người đã chịu đựng cho đến cùng và giữ cánh đồng, thậm chí sau khi tất cả đã bỏ chạy, nhờ họ mà quân đội của Đa-vít đã chiến thắng. Không chỉ có việc này, nhưng sự yêu mến của họ đối với Đa-vít lớn đến mức họ đã đột phá phòng tuyến của kẻ thù để lấy nước cho Đa-vít, người bày tỏ ước muốn uống nước từ thành phố quê hương ông. Đa-vít coi ông không xứng đáng uống nước này, bởi vì họ đã phải mạo hiểm mạng sống của mình, và ông đã đổ ra trước mặt Chúa. Giống như những người lính này tận hiến cho ông, chính Đa-vít cũng là một đầy tớ tận hiến cho Đức Chúa Trời (c.8-17)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-12 Đức Chúa Trời ban chiến thắng vĩ đại cho những người không lẩn tránh khó khăn, nhưng chiến đấu đến cùng vì Vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người giành được thắng lợi cuối cùng là người chiến đấu đến cùng. Hãy đừng sợ hãi hoặc phàn nàn khi tất cả mọi người chạy trốn và bạn chỉ còn lại một mình. Có một phần thưởng to lớn cho những người giữ vững sự trung thành trong sự yêu mến Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-16 Đối với ba người lính, việc làm thành ao ước của Đa-vít là mục tiêu lớn nhất của họ. Chúng ta nhiệt tình như thế nào trong việc làm thành những ý muốn của Đức Chúa Trời?

Tham khảo

23:11-12 Sa-ma bảo vệ mảnh đất, hoặc chính xác hơn là đậu lăng trong đó, chống lại việc ăn trộm. Hãy so sánh với việc ăn cướp những sân đạp lúa trong 1 Sa-mu-ên 23:1.

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp Hội Thánh chúng con làm những việc dũng cảm vì sự vinh hiển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 32-34

Bình Luận:

You may also like