Home Tôi Viết Vì Con Biết Đi Đâu Chúa Cũng Ở Cùng

Vì Con Biết Đi Đâu Chúa Cũng Ở Cùng

by Nguyễn Thanh Phú
30 đọc

Cha ơi con vui vui lắm lắm
Đôi khi con cũng buồn lắm Cha ơi
Cảm xúc trong con hay thay đổi
Mà sao nét mặt không đổi màu
Ngài tạo nên con thật lạ kỳ
Khắp cả đất trời không ai giống (với) con.
Đôi lúc con hư con lì lắm
Chúa nhắc bao lần con chẳng nghe

 

Nhưng rồi con đi con nhìn lại
Chúa nhân từ Chúa chịu phạt thay con
Nước mắt con rơi vì biết tội
Chúa ở cùng lau nước mắt cho con.


Chúa chỉ con bao lời sống động

Khi làm theo con mới thấy diệu kỳ.
Bước với Cha khám phá bao điều lạ
Từng cảnh đời Cha giải thích cho con


Khi con sống phải yêu người lân cận
Đừng chúc phước mà bỏ họ ra đi
Nhưng cho họ lương thực sống hằng ngày
Để rồi họ còn học biết Ta.


Chúa ơi con thương thương nhiều lắm
Những con người đã gắn bó hi sinh,
Họ dốc công xây dựng nhà cửa Chúa
Quên tư lợi phục vụ chẳng ghi công


Chúa ơi con đây là của Chúa
Chúa cho con được phục vụ Ngài
Con biết rằng con đây trong tay Chúa
Dù có khờ Chúa Ngài cũng ban ơn.


Con đường con đi còn dài lắm,
Con biết rằng sẽ có chông gai,
Nhưng con vẫn đi con không sợ
Vì con biết đi đâu Chúa cũng ở cùng

 

Nguyễn Thanh Phú

Bình Luận:

You may also like