TỪ THIỆN

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mình là Hà đã là con cái của Chúa, và cũng là đại diện cho công ty TNHH CS Innovation tại Việt Nam. Bên Hà chuyên vè máy đo đường huyết. Cho Hà hỏi bên hội thánh tin lành Viet Nam có chương trình khám chữa bệnh cho người người dân thì Hà xin cùng được tham gia. Cảm ơn Chúa!

Nguyễn Thị Hà
Handphone: 0937.091.791

Bình Luận:

You may also like