Home Tôi Viết Tiếng Vọng Sau Lưng

Tiếng Vọng Sau Lưng

by Thanh Hữu
30 đọc

Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo! (Ê-sai 30:21)

Giữa thế giới có muôn ngàn tiếng động,
Có muôn ngàn màu sắc, lẫn âm thanh.
Tiếng ve kêu bên phượng vĩ trên cành,
Tiếng sóng vỗ nhịp đều nơi biển vắng.

Cả thế giới không bao giờ yên lặng,
Giữa tiếng cười, tiếng khóc, tiếng vãn than.
Tiếng tung hô, tiếng đả đảo ngập tràn,
Tiếng khen ngợi, tiếng cười chê oán trách.

Em đang sống giữa dòng đời muôn mặt,
Giữa thiện lành, gian ác khó định phân.
Giữa đúng sai tốt xấu nghe nhiều lần,
Sao quyết định đi đúng đường Thiên Chúa?

Cảm ơn Chúa, trong tình yêu muôn thủa,
Chúa cận kề, Ngài hướng dẫn lối đi.
Khi phân vân, nhiều lối nẻo phân kỳ,
Em nghe tiếng vọng sau lưng định hướng.

Em tin tưởng lời dịu êm thiên thượng,
Đã gợi lên một âm hưởng siêu hình.
Đã gội nhuần một thức tỉnh trong tâm linh,
Để nhận biết đuờng đi trong thánh đức.

Lời xác tín, bởi Thánh Kinh chân thực,
Lời thâm sâu, cảm động đến linh hồn.
Em nguyện cầu trong tin cậy biết ơn,
Trong thanh thảng, lòng mừng vui hy vọng.

Nhiều hình thức, khi lời Ngài vang động,
Như sấm gầm, như núi lửa trào phun.
Khi dịu êm nhỏ nhẹ an ủi lòng,
Khi trách móc đem ta về chân lý
.
Hãy đóng lại những âm thanh vị kỹ,
Hãy xa rời lời mời gọi đam mê.
Hãy lắng nghe tiếng Chúa phán cận kề,
Nầy con hỡi, cầm tay Ta cùng bước.

Tháng 8 năm 2016

Bình Luận:

You may also like