Home Tin tức Đại Hội Nhân Sự Ban Truyền Giáo Hội Thánh Tiền Giang

Đại Hội Nhân Sự Ban Truyền Giáo Hội Thánh Tiền Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vào ngày 17-18/7/2016 Ban truyền giáo Hội thánh Tiền Giang cậy ơn CHÚA tổ chức Đại Hội Nhân sự Ban Truyền giáo Hội Thánh Tiền Giang lần thứ 1 tại Hội Thánh Baptist Đức Tin Hòa Định Tiền Giang với chủ đề Vững Lòng theo CHÚA qua sự chia sẽ Lời CHÚA của ông Mục sư Nguyễn Văn Hải Bằng, cảm tạ ơn CHÚA được khích lệ.

Trong năm qua, các Nhân sự đã đi phát hơn 1500 tờ truyền đạo đơn, làm chứng cá nhân cùng truyền giảng có 11 người tin nhận CHÚA làm Đấng cứu chuộc duy nhất đời mình,1 tấn gạo đã được phát ra trong 4 cuộc truyền giảng tại Hội thánh Hòa Định, cấp phát 15 xe lăn cho tín hữu trong tỉnh Tiền Giang kết quả đạt được rất được khích lệ thành công này là Sự hiệp nhất đức tin giúp nhau phát triển của các tín hữu khắp nơi đã giúp về cho Ban truyền giáo.

Các Nhân sự tiến tiến hành bầu cử chọn ra Ban chấp hành đại diện cho Ban truyền giáo
Trưởng Ban truyền giáo: Nguyễn Công Hùng
Thư Ký: Trần Thị Ngọc Em
Thủ Qũy : Tăng Văn Phước
Nghị Viên: Nguyễn Văn Giàu
Nghị Viên: Nguyễn Lệ Giang

Qua đây xin gửi lời cám ơn đến quý ân nhân trong 1 năm qua đã cùng Ban truyền giáo cầu nguyện dự phần cho Mục vụ truyền giáo đạt kết quả tốt. Kính anh chị em tiếp tục nhớ đến quê hương Tiền Giang trong thời gian tới cùng đồng hành với các Nhân sự đem Phúc Âm lời CHÚA đến cho đồng bào tại Tiền Giang

Cầu xin Ba ngôi Đức CHÚA nhìn thấy từng tấm lòng của anh chị em đã làm và ban phước dư dật sức mới hàng ngày hàng để làm công việc Hội thánh rao truyền danh CHÚA vào kỳ sau rốt này.Amen.

Một số hình ảnh:

DSC00594

Cô Tạ Thị Đầm Hướng chương trình Đại Hội Nhân sự.

Quang cảnh

Quang cảnh

DSC00607

Mục sư Nguyễn Văn Hải Bằng chia sẽ Lời CHÚA và huấn luyện.

DSC00601

Cầu nguyện xin CHÚA chữa lành cho em Nguyễn Hoàng Vũ bi suy thận khó thở phù tay chân.

DSC00636

Mục sư Nguyễn Văn Hải Bằng chúc phước.

DSC00626

Ban Chấp hành Ban truyền giáo chụp hình lưu niệm với MS Bằng.

DSC00615

Hình lưu niệm.

Bình Luận:

You may also like