Browsing: ơn chúa

Văn Nghệ
0

Hoithanh.Com                                                                                                                         

Văn Nghệ
0

jesus_the_morning_star1Mừng mùa gặt mới trên quê hương

Đêm đông
Giá rét lạnh lùng
Có Vì Sao chiếu
Mông lung giữa trời
Tuyết tan đón Chúa vào đời
Bình minh rực sáng
Chân trời mùa Xuân!