Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Cái Chết Của Sau-Lơ

Ngày 21 – Cái Chết Của Sau-Lơ

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi Đa-vít đánh bại người A-ma-léc với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời (chương 30), thì Sau-lơ đã chết một cái chết đáng thương trong một trận đánh chống người Phi-li-tin, trong khi Giô-na-than, con trai của ông ta cũng chết.

1 Sa-mu-ên 31:1-13 

1 Bấy giờ, người Phi-li-tin giao chiến với Y-sơ-ra-ên. Người Y-sơ-ra-ên chạy trốn trước mặt quân Phi-li-tin, và nhiều người bị giết, ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 2 Người Phi-li-tin bám sát Sau-lơ và các con trai ông. Họ giết Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua, là các con của Sau-lơ. 3 Thế trận trở nên khốc liệt cho Sau-lơ. Lính bắn cung nhận ra và bắn trúng vua, nên vua bị trọng thương. 4 Sau-lơ nói với người vác khí giới của mình: “Hãy rút gươm ngươi và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì kia đến đâm ta và lăng nhục ta.” Nhưng người vác khí giới không dám làm vì quá sợ hãi. Vì thế, Sau-lơ lấy gươm và tự sấn mình trên mũi gươm. 5 Khi người vác khí giới của Sau-lơ thấy vua đã chết, thì cũng sấn mình trên mũi gươm mà chết theo. 6 Như vậy Sau-lơ với ba con trai, người vác khí giới và tất cả thuộc hạ của vua cùng chết trong ngày hôm ấy.

7 Những người Y-sơ-ra-ên ở bên kia thung lũng và bên kia sông Giô-đanh, thấy quân lính Y-sơ-ra-ên chạy trốn, Sau-lơ và ba con trai vua đã chết, thì bỏ thành mà trốn đi. Người Phi-li-tin đến chiếm và ở trong các thành đó.

8 Hôm sau, người Phi-li-tin đến lục soát những xác chết, thấy Sau-lơ và ba con trai vua ngã chết trên núi Ghinh-bô-a. 9 Chúng cắt đầu Sau-lơ, lột binh giáp của vua, và sai sứ giả đi báo tin mừng nầy khắp đất Phi-li-tin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong toàn dân. 10 Chúng để vũ khí của Sau-lơ trong đền thờ nữ thần Át-tạt-tê, và treo xác vua vào tường thành Bết-san.

11 Nhưng khi người Gia-be ở Ga-la-át biết việc người Phi-li-tin đã đối xử với Sau-lơ, 12 thì tất cả những dũng sĩ lên đường, đi suốt đêm. Họ hạ thi thể của Sau-lơ và các con vua khỏi tường thành Bết-san, rồi đem về Gia-be và thiêu các thi thể tại đó. 13 Họ lấy hài cốt chôn dưới cây liễu ở Gia-be, và kiêng ăn trong bảy ngày. 

Suy ngẫm và hiểu

Trong khi Đa-vít tiêu diệt người A-ma-léc và vui hưởng sự thắng lợi nhờ sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, thì Sau-lơ, người đã bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, đã không thể chống đỡ được cuộc tấn công của dân Phi-li-tin và đã chết cùng ba người con trai của ông ta trên núi Ghinh-bô-a (c.1-7). Thậm chí sau khi chết ông ta vẫn còn bị sỉ nhục bởi việc đầu bị chặt ra và thân thể của ông bị treo trên tường thành. Cho dù Sau-lơ là một người đã có lúc được Thần của Đức Chúa Trời cảm động, đến lúc trở thành người lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, ông ta đã gặp phải một số phận đáng thương bởi vì ông ta đã không nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời và đã bất tuân (c.8-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-6 Sau khi bị trúng một mũi tên và bị trọng thương, Sau-lơ đã tự tay kết liễu đời mình. Sau khi không thể kết thúc được lòng tham quyền lực và mối căm ghét Đa-vít của mình, thậm chí dẫu có hàng loạt những sự cảnh báo và những sự thất bại, bây giờ ông ta đã kết liễu đời mình một cách vô ích. Trước khi van xin để thoát khỏi sự nhục nhã cuối cùng, lẽ ra Sau-lơ phải tìm kiếm niềm danh dự mà Đức Chúa Trời ban cho qua sự vâng lời.

C.8-10 Người Phi-li-tin, người không nhận biết về cái chết của Sau-lơ, đã phát hiện ra thi thể của ông ta và khiến nó bị sỉ nhục hơn nữa.  Qua điều này, họ khoe khoang về sự thắng lợi của thần của họ. Nhưng họ không biết rằng sự thất bại của Sau-lơ không phải là sự thất bại của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó là kết quả của việc Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Sau-lơ. Tương tự, khi chúng ta bất tuân đối với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phán xét chúng ta cho dù Ngài bị sỉ nhục.

Tham khảo

31:6 Như thần linh của Sa-mu-ên đã nói (so sánh với 28:19), Chúa đã phó Y-sơ-ra-ên vào tay người Phi-li-tin, Sau-lơ và các con trai ông ta đã cùng chết. Thực sự là “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Kẻ danh vọng của người đã bị giết trên các đồi cao!” (2 Sa-mu-ên 1:19).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp đời sống chúng con không tì vết và thanh sạch, và là một sự vui mừng đối với Ngài cho đến giây phút cuối cùng, thưa Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 83-85

Bình Luận:

You may also like