Home Tôi Viết Nghệ Sĩ Và Tác Phẩm

Nghệ Sĩ Và Tác Phẩm

by Thanh Hữu
30 đọc

Chúa Cứu Thế thích sống đời nghệ sĩ ?
Ngài vào đời thích máng cỏ hơn nôi ?
Mến chuồng chiên hơn cung điện sang giàu ?
Thích tị nạn hơn ẩn mình cố quốc ?

Là Thượng Đế, Chúa đã là nghệ sĩ
Ngài vẽ trời bằng nét bút mây bay
Chúa tô hoa dệt bướm nắng vàng hây
Ngài phủ tuyết tranh mùa đông diễm ảo.

Chúa phổ nhạc cho sóng cồn giông bão
Ngài dệt thơ cho thông liễu reo mừng
Cho thác ghềnh hợp tấu nhịp gió rung
Cho suối nhỏ đơn ca lời róc rách.

Chúa Cứu Thế đi vào đời cơ cực
Muốn làm người nghèo khổ để cảm thông
Ở chuồng chiên thông cảm kẻ bần cùng
Nằm máng cỏ sẻ chia người đói lạnh.

Chúa Cứu Thế đã mang thân tị nạn
Hiểu nhọc nhằn khốn khổ với tang thương
Chúa cảm thông những lạc lõng chán chường
Và chia sẻ cho nỗi buồn vong quốc.

Nét vẽ đẹp không chỉ bằng bút mực
Nhạc thanh cao không chỉ bởi âm trình
Là tâm hồn rung động cõi tinh anh
Niềm hoan lạc của tâm hồn sung mãn.

Anh cộng hưởng với Tình Yêu Vô Hạn
Căng khung lòng cho Chúa vẽ hương hoa
Trao hồn linh rung cảm nhạc an hoà
Anh, tác phẩm cả ngàn đời vô giá !

Bình Luận:

You may also like