Home Văn Nghệ Thơ Ngây

Thơ Ngây

by Hồ Galilê
30 đọc

“Người ta đem trẻ con đến cùng Đức Giê-su để Ngài đặt tay trên chúng nhưng các môn đệ khiển trách họ.
Thấy vậy, Đức Giê-su bất bình nên bảo: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ đó”. Tin Lành Mác 10;13-14 (BDM)

Bi bô em bé nói cười
Hồn nhiên, trong sáng rạng ngời mắt ngây
Vô tư chạy nhảy… Bậu, Thầy
Lò cò, ô cõng đất nầy bi lăn.

Leo trèo, phá phách, tung tăng
Xây thành bãi cát – Cung hằng bắt thang
Tuổi em năm bảy trăng vàng
Yêu trường, yêu lớp lại càng mến yêu!

Tinh mơ cho đến xế chiều
Hái hoa, bắt bướm, sáo diều, mộng mơ
Em yêu khung cảnh nhà thờ
Có cô giáo dạy trang thơ đánh vần.

Em yêu hình ảnh mộc chân
Có Thầy phụ trách cách tân phím đàn
Mục sư thương mến bảo ban
Bà thường cho kẹo túi càng phồng thân.

Vui tươi e ấp tuổi thần
Hồn em Chúa ngự nên chăng vui hoài
Lời Kinh Thánh – Chúa sáng soi:
“Tuổi còn thơ ấu nhớ hoài Hóa Công”.*1

Phôi phai ngày tháng bụi hồng
“Vẫn không quên Đấng Càn Khôn dạy rồi”*2
“Hãy cho con trẻ đến (Tôi)**
Nước Trời thuộc chúng đây rồi đừng can”.*3

Thơ ngây em bé vững vàng
“Nuôi em bằng sữa bởi trang Thiên tình”*4
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi
Bài thơ nhắn gửi Thánh Thi lưu truyền.

Ghi chú:

*1 Truyền đạo 11:9
*2 Châm ngôn 22:6
*3 Tin Lành Mác 10:14b
*4 Thi Thiên 119:105

** Từ “Tôi” ở đây chỉ về Chúa Giê-su.

Bình Luận:

You may also like