Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Việc Thanh Tẩy Nhà Cửa Bị Ô Uế

Ngày 25 – Việc Thanh Tẩy Nhà Cửa Bị Ô Uế

by SU Việt Nam
30 đọc

Các thầy tế lễ thực hiện cùng những thủ tục trong những trường hợp khi một hiện tượng giống như “bệnh da liễu ác tính” xuất hiện trong một căn nhà. Điều này cho chúng ta thấy rằng một người không thể bị phân cách khỏi môi trường mà họ đang sống.

Lê-vi Ký 14:33-57 

33 Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se và A-rôn rằng:

34 “Khi các con vào đất Ca-na-an mà Ta sẽ ban cho các con làm sản nghiệp, nếu Ta đặt một vết mốc vào một nhà nào đó trong đất mà các con sẽ chiếm hữu, 35 thì chủ nhà đó phải đến báo với thầy tế lễ rằng: ‘Tôi thấy có một vết gì như vết mốc trong nhà tôi.’ 36 Trước khi vào khám vết mốc đó, thầy tế lễ phải ra lệnh dọn trống nhà để không có vật gì trong nhà bị uế nhiễm; sau đó, thầy tế lễ sẽ vào khám nhà. 37 Thầy tế lễ sẽ khám vết đó, nếu vết đó ở trong vách tường với những đốm màu hơi xanh hoặc hơi đỏ, lõm sâu hơn mặt vách, 38 thì thầy tế lễ phải ra khỏi cửa nhà và niêm phong nhà lại trong bảy ngày. 39 Ngày thứ bảy, thầy tế lễ trở lại, nếu thấy các đốm ấy lan ra trên vách nhà 40 thì phải ra lệnh gỡ các viên đá bị đốm đó xuống và ném vào một chỗ ô uế bên ngoài thành; 41 rồi cho người cạo sạch bên trong nhà, đổ lớp hồ vừa cạo đó vào một chỗ ô uế bên ngoài thành, 42 và đem đá khác thay vào chỗ đá cũ, rồi lấy hồ mới tô lại căn nhà. 43 Nhưng nếu sau khi đã gỡ đá, cạo nhà và tô lại rồi mà đốm mốc đó vẫn còn xuất hiện trong nhà 44 thì thầy tế lễ phải đến khám lại. Nếu thấy đốm đó vẫn lan ra trong nhà thì đó là vết mốc ăn lan trong nhà, và nhà đó đã bị ô uế. 45 Người ta phải phá nhà đó đi; tất cả đá, gỗ và hồ của nhà ấy phải đem đổ vào một nơi ô uế bên ngoài thành. 46 Trong lúc nhà bị niêm phong, ai đi vào đó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. 47 Ai ngủ hoặc ăn trong nhà đó phải giặt quần áo mình.

48 Nhưng nếu sau khi nhà đã tô lại, thầy tế lễ đến khám và thấy các vết không lan ra trong nhà, thì phải tuyên bố căn nhà đó là thanh sạch, vì các vết mốc đó đã lành. 49 Để thanh tẩy nhà, thầy tế lễ phải lấy hai con chim, gỗ hương nam, chỉ màu đỏ và cành bài hương; 50 rồi giết một trong hai con chim đó trên miệng chậu sành có chứa nước suối, 51 lấy gỗ hương nam, cành bài hương, chỉ màu đỏ và con chim còn sống nhúng hết vào trong máu con chim đã giết pha trộn với nước suối và rảy trên nhà bảy lần. 52 Như vậy thầy tế lễ đã dùng máu chim, nước suối, con chim sống, gỗ hương nam, cành bài hương và chỉ màu đỏ để thanh tẩy căn nhà. 53 Thầy tế lễ cũng thả con chim sống bay ra đồng bên ngoài thành. Như thế, sau khi thầy tế lễ làm lễ chuộc tội cho căn nhà thì căn nhà sẽ được thanh sạch.”

54 Trên đây là luật lệ liên quan đến các bệnh ngoài da nguy hiểm: ghẻ chốc, 55 các vết mốc trên quần áo và nhà ở, 56 các chỗ sưng, chỗ lở loét và các đốm, 57 để xác định khi nào là ô uế và khi nào là thanh sạch. Đó là luật về bệnh ngoài da nguy hiểm.

Suy ngẫm và hiểu

Khi vết mốc xuất hiện trong một ngôi nhà, các thầy tế lễ dọn ngôi nhà trống không để những người trong nhà không bị ô uế và sau đó tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu ngôi được xác định là bị ô uế, thầy tế lễ lấy ra những phần ô uế và chữa lại nó bằng vật liệu mới. Nếu vết mốc lại xuất hiện trên chỗ đã được sửa chữa và hiện tượng cũ tái diễn, thì cả căn nhà phải bị đập đi, mang ra ngoài thành phố, và đổ ở một nơi ô uế. Dầu vậy, nếu không có nan đề nào xảy ra sau khi sửa chữa, chủ của ngôi nhà thực hiện nghi lễ thanh tẩy, giống như nghi lễ những người được chữa lành một bệnh da liễu tiến hành. Điều này cho chúng ta thấy rằng một người có mối liên hệ không thể tách rời với môi trường xung quanh của mình (c.33-57).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.33-53 Đức Chúa Trời mong muốn những môi trường nơi dân sự của Ngài sống, cũng được thánh khiết. Vì lý do này, Ngài công bố rằng nếu dân sự của Ngài bất tuân đối với Ngài, đất đai của họ cũng sẽ bị làm nhơ bẩn và dân sự sẽ bị đuổi ra khỏi đất đó (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-14). Liệu chúng ta có đang sử dụng căn nhà và đất đai Đức Chúa Trời ban cho chúng ta theo như mục đích của Ngài, hay không? Liệu những ước muốn thánh khiết của chúng ta có đang gia tăng ở nơi này hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33-53 Cuối cùng, một người không thể bị phân cách khỏi hoàn cảnh hoặc môi trường xung quanh mình. Điều này có nghĩa là sẽ không đầy đủ nếu chúng ta chỉ sống bằng một cách trọn vẹn và thánh khiết, nhưng mà cả việc chúng ta phải chăm lo cho hoàn cảnh và môi trường xung quanh chúng ta và chịu trách nhiệm về chúng.

Tham khảo

14:33-57 Những luật này liên quan đến bệnh phong hủi trong các ngôi nhà, chuẩn bị cho thời gian Y-sơ-ra-ên sẽ định cư ở Ca-na-an và sống trong các ngôi nhà. Các căn nhà có thể bị lây nhiễm bệnh – những thứ như mốc, nấm mốc sương và nấm. Những thứ này không trong sạch và nguy hiểm, và phải được loại bỏ. Thầy tế lễ quyết định các bước hành động.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy khiến mỗi một chúng con và những nơi chúng con sống thanh sạch và thánh khiết, nơi Ngài có thể vui lòng ngự.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 1-4

Bình Luận:

You may also like