Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Tế Lễ Chay

Ngày 02 – Tế Lễ Chay

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời giải thích loại tế lễ thứ hai, tế lễ chay. Giống như tế lễ thiêu, tế lễ này cũng là một tế lễ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Lê-vi Ký 2:1-16

1 “‘Khi có người muốn dâng một tế lễ chay lên Đức Giê-hô-va thì lễ vật đó phải làm bằng bột lọc. Người ấy phải chế dầu vào và để nhũ hương lên trên, 2 rồi đem đến cho các con cháu A-rôn, là những thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm bột lọc, dầu và tất cả nhũ hương rồi đốt trên bàn thờ tượng trưng cho cả tế lễ chay. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. 3 Phần còn lại của tế lễ chay sẽ thuộc về A-rôn và con cái người. Đó là phần rất thánh lấy từ các tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

4 Khi các con dâng tế lễ chay bằng bánh nướng trong lò thì bánh đó phải làm bằng bột không men nhồi với dầu, hoặc làm thành bánh tráng không men thoa dầu. 5 Nếu các con dùng bánh nướng trên vỉ làm tế lễ chay thì bánh đó phải làm bằng bột không men nhồi với dầu, 6 phải bẻ ra từng miếng và chế dầu lên. Đó là tế lễ chay. 7 Nếu tế lễ chay là bánh chiên trong chảo lớn thì bánh đó phải làm bằng bột nhồi với dầu.

8 Các con sẽ đem tế lễ chay đã được chuẩn bị như thế dâng lên Đức Giê-hô-va; khi đã trao cho thầy tế lễ thì ông ấy sẽ đem đến bàn thờ. 9 Thầy tế lễ sẽ lấy một phần từ tế lễ chay đó để tượng trưng cho cả tế lễ và thiêu trên bàn thờ. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. 10 Phần còn lại của tế lễ chay sẽ thuộc về A-rôn và con cái người. Đó là một phần rất thánh lấy từ tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

11 Tế lễ chay mà các con dâng lên Đức Giê-hô-va không được pha men vì các con không được thiêu men hay mật ong trong tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. 12 Các con có thể dâng những thứ đó lên Đức Giê-hô-va như lễ vật đầu mùa nhưng không được đốt trên bàn thờ như tế lễ có hương thơm. 13 Phải nêm muối vào các tế lễ chay. Không được dâng tế lễ chay thiếu muối vì muối là giao ước của Đức Chúa Trời mình. Các con phải dâng muối chung với tất cả các lễ vật.

14 Nếu các con dùng hoa quả đầu mùa làm tế lễ chay dâng lên Đức Giê-hô-va thì phải lấy lúa mới, rang trên lửa rồi xay thành bột, 15 chế dầu vào và để nhũ hương lên trên. Đó là tế lễ chay. 16 Thầy tế lễ sẽ lấy một phần hạt xay nhồi với dầu cùng tất cả nhũ hương và thiêu đi để tượng trưng cho cả tế lễ. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.’”

Suy ngẫm và hiểu

Khi dâng một tế lễ chay, nếu lễ vật bằng bột, thì nó được cho thêm nhũ hương và được trộn với dầu, và nếu lễ vật bằng bánh, thì nó phải được nướng trong lò, nướng bằng vỉ, hoặc chiên bằng chảo.Trong trường hợp này, không được bỏ vào bột men hoặc mật ong vào, nhưng nó phải được nêm muối. Nếu lễ vật bằng hoa quả đầu mùa, thì nó phải được nghiền ra và rang lên. Giống như tế lễ thiêu, tế lễ chay là “một tế lễ đẹp lòng Chúa”. Nhưng không giống trường hợp của tế lễ thiêu, người dâng tế lễ chay thiêu nó và đặt trước Đức Chúa Trời chỉ một phần tế lễ, phần còn lại là phần của các thầy tế lễ  (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-7 Thông qua tế lễ chay, Đức Chúa Trời mở ra một con đường cho những người nghèo đến trước Ngài. Vì thế, truyền thống của một số Hội Thánh Hàn Quốc, nơi người nghèo không được giao một vị trí trách nhiệm, là một việc không công bằng đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-13 Khi dâng một tế lễ bằng bánh, người dâng không được trộn nó với men hoặc mật ong, và tất cả các lễ vật đều phải nêm muối. Men và mật ong gây nên sự lên men, và sự lên men tượng trưng cho sự phân hủy, trong khi muối, ngăn chặn sự phân hủy, tượng trưng cho sự bền vững đời đời, và vì vậy là biểu tượng của giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Là một của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1), men và mật ong mà chúng ta phải thận trọng và muối mà chúng ta phải nhận lấy, là gì?

Tham khảo

2:1-16 Tế lễ chay (xem cả 6:14-23) sẽ một cách bình thường được dâng lên cùng với một tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Nó có thể phục vụ cho cùng mục đích như tế lễ mà nó diễn ra cùng. 2:1-3 Thầy tế lễ phải thiêu đốt một nắm của lễ vật như là một phần để ghi nhớ dành cho Chúa (c.2). Dân Y-sơ-ra-ên đang cầu xin Chúa “nhớ đến” họ với sự nhân từ khi họ dâng lời cầu xin và sự ngợi khen của mình.

2:11-13 Những người thờ phượng bị cấm không được thiêu men hoặc mật ong trên bàn thờ, cho dù phân đoạn không giải thích tại sao. Tuy vậy, họ có thể nêm lễ vật của mình bằng muối, thứ được mô tả như muối của giao ước. Như một chất bảo quản, muối sẽ nhắc nhở họ về sự vĩnh viễn của mối quan hệ theo giao ước của họ với Chúa (xem Dân Số Ký 18:19).

Cầu nguyệnCám ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài, qua đó Ngài cung ứng cho chúng con những thứ hàng ngày để sử dụng và ăn. Xin hãy giúp chúng con luôn luôn tin cậy nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mi-chê 5-7

Bình Luận:

You may also like