Home Tôi Viết Nơi Ấy Một Tình Yêu

Nơi Ấy Một Tình Yêu

by Hồ Galilê
30 đọc

 

Nơi ấy giữa trời ban trưa nắng nóng
Không bóng cây, không một chút gió đồi
Trên cây gỗ… Ôi! tim Người thoi thóp
Trút linh hồn… Bóng tối phủ màu tang.

Người gục đầu bởi thân thể nát tan
Máu tuôn dài dầm dề và lai láng
Một ngọn giáo đâm hông Người oan nghiệt
Cả đất trời như thống thiết thương đau.

Gô-gô-tha nơi ân điển nhiệm mầu
Nơi tha thứ tội con người trắng án
Chúa đã chết cho nhân loại vũ hoàn
Nợ xong rồi… Giá trả để ân ban.

Con quỳ xuống dưới chân cây Thập tự
Lòng nát tan… Chứng quyết một Tình yêu
Chiêm nghiệm Chúa… Không giáo điều nghi lễ
Ngưỡng vọng Ngài như của lễ hiến dâng.

Ôi! Lạy Chúa, Ngài hy sinh cao cả
Đền tội con, Chúa đã chết  thay rồi
Trái tim yêu, lòng vỡ vụn từ nay…
Xin ngự trị… Dâng Ngài dâng tất thảy.

Nơi ấy giữa  trời ban trưa nắng nóng
Chúa chết rồi! Xin ta đừng mong ngóng
Tin lời Ngài, Chúa sẽ sống lại ngay
Mộ phần kia, chẳng giữ được Chúa thay.

Ngài sống lại, sau ba ngày mộ địa
Cảm tạ Chúa, Tình yêu Ngài vô kể
Chết vì yêu… Sống lại cũng vì yêu
Chính: “Nơi ấy một tình yêu” trọn vẹn.

Mùa Thương khó và Ph̖uc sinh 2016.
Hồ Thi Thơ

Bình Luận:

You may also like