Home Văn Nghệ Vinh Quang Phục Sinh

Vinh Quang Phục Sinh

by Hồ Galilê
30 đọc

Ba ngày chết nằm trong mộ địa
Duy chính Ngài… Christ đã phục sinh
Tàn đêm yên tĩnh thình lình
Mờ sương đất chuyển rung rinh ô kìa!

Vầng đá chắn mộ lìa khỏi cửa
Tóp lính canh sợ hãi thất kinh
Giê Su sống lại nguyên hình
Giáo đâm hông thẹo – dấu đinh thân đầy.

Thế mà lạ các bà tìm thấy
Vào trong hang quần áo hẵn hoi
Gặp người mộng ước hiển oai
Mà lòng những tưởng người coi trông vườn.

Chúa phán bảo đường đường Ta đấy
Đừng sợ chi ai nấy bình an
Rộn vui thêm chút vội vàng
Qua Ga li lê thẳng đàng gặp Ta.

Vui mừng lắm các bà loan báo
Báo Tin Lành khắp chốn gần xa
Từ nay sợ hãi trôi xa
Giê Su đắc thắng quỉ ma ngục hình.

Mở xiềng xích tháo giỡ âm binh
Hủy nọc chết tà linh sụp đổ
Trên trời dưới đất tung hô
Ngợi khen Vua Thánh đường vào vinh quang.

Ngôi mộ vắng huy hoàng Chúa sống
Tiếng chim ca sống động vườn hoang
Muôn hoa sắc thắm dịu dàng
Đẹp vui chân bước lẹ làng từ nay.

Nầy bạn hỡi! lại mau chiêm ngưỡng
Dung nhan Người hơn trước xiết bao
Hỏi ai Chúa sống đâu nào?
Rằng nay Chúa sống ngự vào tâm can.

Lòng có Chúa Thiên đàng tại thế
Hồn lâng lâng Chúa tể lên ngai
Vinh quang dâng Chúa một bài
Mấy vần thơ mới hỡi ai cảm lòng!

Phục sinh đến ơn Chúa đầy đong
Đừng một ai nhìn lên trông ngóng
Ra đi bước vững thẳng xông
Loan tin Chúa sống… hoa lòng Phục sinh.

Hồ Galilê – Mùa Phục Sinh 2016.

Bình Luận:

You may also like