Home Văn Nghệ Đêm Ghết-sê-ma-nê

Đêm Ghết-sê-ma-nê

by Hồ Galilê
30 đọc

Hoàng hôn giăng bủa mông lung
Kim ô khuất bóng chập chùng non cao
Thánh thi xúc cảm ly tao
Chúa, tôi… chầm chậm đi vào vườn xưa.

Thoảng trong mấy khắc canh thừa
Chìm vào giấc ngủ bộn bừa bầy tôi
Chúa đi một quảng lên đồi
Ngài bèn cầu nguyện đơn côi một mình.

Mồ hôi tựa máu nguyên sinh
Từng giọt đổ xuống thấm tình Cha ôi!
Trăng mờ thổn thức lẻ loi
Nếu được Cha cất chén rời Con ngay.

Nhưng không theo ý Con đây
Mà theo Thánh ý Cha nên trọn là…
Bỗng đâu gươm gậy lâu la
Bọn đông áp đến Giu đa dẫn đường.

Tàn đêm gió lạnh mờ sương
Giê xu bị bắt giữa vườn sầu cay
Ngày mai lên đoạn đầu đài
Thân treo cây gỗ chết thay muôn người.

Ghết sê ma nê hỡi ngươi!
Chặng đường thương khó của Người năm xưa
Đêm nay kỷ niệm âm thừa
Nhắc ta nhớ lại như vừa đêm qua.

Tình yêu vĩ đại sơn hà
Một đêm Chúa đã vì ta chết rồi
Nguyện lòng trung tín không thôi!
Truyền rao danh Chúa… núi đồi hoang ca.

Tin Lành ân điển cho ta
Ấy đêm khổ nạn giảng ra mọi miền
Ghết sê ma nê cổ viên
Một đêm Thánh sử lưu truyền nghìn thu.

Mùa Thương khó 2016.
Hồ Thi Thơ

Bình Luận:

You may also like