Đêm Ghết-sê-ma-nê

1893

Hoàng hôn giăng bủa mông lung
Kim ô khuất bóng chập chùng non cao
Thánh thi xúc cảm ly tao
Chúa, tôi… chầm chậm đi vào vườn xưa.

Thoảng trong mấy khắc canh thừa
Chìm vào giấc ngủ bộn bừa bầy tôi
Chúa đi một quảng lên đồi
Ngài bèn cầu nguyện đơn côi một mình.

Mồ hôi tựa máu nguyên sinh
Từng giọt đổ xuống thấm tình Cha ôi!
Trăng mờ thổn thức lẻ loi
Nếu được Cha cất chén rời Con ngay.

Nhưng không theo ý Con đây
Mà theo Thánh ý Cha nên trọn là…
Bỗng đâu gươm gậy lâu la
Bọn đông áp đến Giu đa dẫn đường.

Tàn đêm gió lạnh mờ sương
Giê xu bị bắt giữa vườn sầu cay
Ngày mai lên đoạn đầu đài
Thân treo cây gỗ chết thay muôn người.

Ghết sê ma nê hỡi ngươi!
Chặng đường thương khó của Người năm xưa
Đêm nay kỷ niệm âm thừa
Nhắc ta nhớ lại như vừa đêm qua.

Tình yêu vĩ đại sơn hà
Một đêm Chúa đã vì ta chết rồi
Nguyện lòng trung tín không thôi!
Truyền rao danh Chúa… núi đồi hoang ca.

Tin Lành ân điển cho ta
Ấy đêm khổ nạn giảng ra mọi miền
Ghết sê ma nê cổ viên
Một đêm Thánh sử lưu truyền nghìn thu.

Mùa Thương khó 2016.
Hồ Thi Thơ

Bình Luận:
Bài viết trước Vì Ai?
Bài viết kế tiếpNơi Ấy Một Tình Yêu
Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam. Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ. - 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam. - 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh. - 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh. - 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN). - 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam. *- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi. *- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ: 1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI. 2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA. 3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH". *- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ: 1- DUYÊN QUÊ. 2- KHÚC GIAO MÙA. 3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG. 4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU. 5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP. 6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM.  *- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016. *- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác. *- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau. *-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)