Home Tôi Viết Người Nữ Tài Đức

Người Nữ Tài Đức

by Hồ Galilê
30 đọc

Kính tặng quý chị em Cơ Đốc nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

N   Nữ tài đức vẹn toàn
G   Gái đoan trang Ngôn Hạnh
Ư  Ươm mầm sống Công Dung
Ơ  Ơn nàng được ca ngợi
I    In sách Thánh Chúa Trời.

N  Nhà người hạnh phúc đầy vơi!
Ư  Ước mơ kính sợ Chúa Trời ban ơn.

T  Thuyền Duyên giả dối nguồn cơn
A  An nhiên Sắc đẹp – Ý Trời hư không
I   In lòng tạc dạ Châm ngôn

Đ  Đoài phen học Đạo bảo tồn Đức tin
Ư  Ướp hương liệu quý vào tim
C   Công – Dung – Ngôn – Hạnh… Kiếm tìm Chàng ơi…!

*- Duyên là giả dối, sắc là hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được ca ngợi. Châm ngôn 31:30
– Mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 08 tháng 03 năm 2016.

HỒ THI THƠ

Bình Luận:

You may also like